Lodaer Img
Antalya Psikolog
OFFİCE 55
20 +
Yıl Deneyim
Hakkımda

    Antalya psikolog-Uzman Klinik Psikolog Yasemin Kulaç, Lisans eğitimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde yapmıştır. Yüksek Lisansını ise yine Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalında 2000 yılında mezun olarak tamamlamıştır.

  • Bireysel Psikoterapi
  • Çift Terapisi
  • Çocuk-Ergen Terapileri
  • Online Terapi

Takip ettiği çocuk-ergen ve erişkin bireylerin psikolojik değerlendirmelerinin yapılması ve klinik ve nöropsikolojik testlerinin uygulanıp değerlendirilmesinden, vaka formülasyonlarının yapılmasından,  aynı zamanda danışmanlık ve/veya terapi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olarak çalışmaktadır.

Hizmetlerimiz

Psikolojik Bozukluklar

Depresyon

Depresyon, çoğu zaman çökkünlük, keder, umutsuzluk, çaresizlik, düş kırıklığı veya hüzün olarak tanımlanan duygu durum halidir.

Çocuk-Genç Depresyonu

Çocuk-Genç Depresyonu – Uluslararası araştırma verileri modern hayat tarzının dünyanın her yerinde benimsenmesi ile birlikte yayılan bir modern depresyon salgınına işaret ediyor.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler, doğru ya da yanlışa çok az saygı gösterir ya da hiç saygı göstermezler.

DEHAB

DEHB En temel özellik çocuğun yaşıtlarına göre daha sık, sürekli ve aşırı bir biçimde hareketlilik, dürtüsellik ve dikkatsizlik örüntüsü sergilemesidir.

Dışa Atım Bozuklukları

Takvim veya gelişimsel yaşı en az 5 olan çocuğun, 3 aydır, haftada en azından 2 kez, istemli veya istemsiz olmasına bakılmaksızın idrarını giysilerine veya yatağına yineleyen biçimde kaçırarak altını ıslatmasıdır.

Davranım Bozukluğu

Davranım Bozukluğu’ nun en temel belirtisi kişinin toplumsal değer ve kuralları hiçe saydığı, başkalarının temel hak ve özgürlüklerine saldırdığı, yineleyen yıkıcı davranış örüntüsü sergilemesidir.

Psikolog-Danışan İlişki Gizliliği

Psikoterapi en çok açık ve dürüst olduğunuzda etkilidir. Daha önce hiç psikolog görmediyseniz, mahremiyetle ilgili bazı sorularınız olabilir.

Terapide tartıştığım şeyler gizli tutulacak mı?

Gizlilik, psikolojinin etik kurallarının saygın bir parçasıdır . Psikologlar, insanların özelleri ve özel bilgiler hakkında konuşurken kendilerini rahat hissetmeleri için, odadan çıkma korkusu olmadan, istedikleri herhangi bir şey hakkında konuşmak için güvenli bir yere ihtiyaçları olduğunu bilirler. Gizlilik çok ciddiye alınır. Gizliliğinizi korumak için yasalar da mevcuttur. 

İlk ziyaretinizde, bir psikolog size gizlilik politikalarını ve kişisel bilgilerinizin nasıl ele alınacağını açıklayan bilgi vermelidir. Bu bilgiler, bazı durumlarda aşağıda açıklanan gizlilik kuralının istisnaları olduğunu açıklayacaktır.Son yazılar

Önerilenler

Blog

Blog Yazılarım

Disiplin

Disiplin en basit tanımıyla düzen demektir. Yani bireyin kendisini denetleyebilmesini sağlayan, belli bir düzene uygun olarak yaşaması durumudur.

Yazının Devamı

Bağımlık Nedir

BAĞIMLILIK Bağımlılık deyince hemen ve ilk akla gelen uyuşturucular ve alkol bağımlılığı olsa da, pek çok diğer maddeden kumara hatta yemek yemeden egzersiz bağımlılığına kadar

Yazının Devamı

Adrenal Yorgunluk

Adrenal Yorgunluk Adrenal Yorgunluk-Tüm dünyada ruhsal rahatsızlığı olan 500 milyon kişi bulunuyor. Sonuç olarak Bu, her yıl 7 kişiden 1 tanesinin tedavi gerektirecek derecede ruhsal sorunu olduğu anlamına geliyor. Böylelikle her 4 kişiden 1 kişi

Yazının Devamı

Aile İçi Şiddet

AİLE İÇİ ŞİDDET Aile içi şiddet, kısaca bir kişinin eşine, anne babasına, çocuklarına, kardeşlerine ve akrabalarına yönelik  ciddi, yaşamsal risk içeren bir istismar türüdür. Erkeklerin

Yazının Devamı