Klinik Psikoloji

KLİNİK PSİKOLOG KİMDİR?

Her şey den önce, her psikoloji mezunu Klinik Psikolog değildir. Çünkü; 1. “Klinik Psikolog” Dört yıllık psikoloji lisans eğitiminin üstüne Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (veya Klinik Psikoloji Doktora) programını tamamlayan (4 yıl psikoloji lisansı üstüne 2 yıl daha  yüksek lisansı yapmış olmak) kişidir. 2. Ek olarak Yüksek Lisans programı üzerine dört yıllık doktora eğitimini tamamlayan (2 yıl klinik psikoloji yüksek lisans üstüne 4 yıl doktora yapmış olmak ) kişidir. Başka bir deyişle Klinik psikologlar, psikoloji biliminin gelişmiş olduğu tüm ülkelerde, herhangi bir başka mesleğin yönlendirmesi ve denetimi veya yönetimi zorunluluğu olmadan mesleklerini icra ederler. Her şey den önce Klinik psikologlar, tanı koymak için değerlendirmelerini yapar ve psikoterapi uygulamalarını yürütürlerken bağımsız bir şekilde çalışırlar. Bununla birlikte elbette ki bu uygulamalar sırasında ve aynı anda ilaç tedavisi (farmakoterapi) veya başka tür tedaviler de yapılıyorsa, başta ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı psikiyatristler olmak üzere çocuk ruh sağlığı hekimleri ile işbirliği yaparlar.

Klinik psikolog;

Benzer şekilde, hastanelerde de nöroloji ve beyin cerrahi, endokrin, onkoloji, kardiyoloji, nefroloji, metabolizma, genetik, metabolizma, ortopedi, çocuk hastalıkları, dâhiliye, cerrahi, acil ve benzeri. tüm kliniklerinde, diğer meslek profesyonelleri ile birlikte işbirliği içinde çalışırlar. klinik Psikologlar bunları yaparken de Klinik yöntemleri kullanır.
Sonuç olarak, gerekli durumlarda, danışanını diğer sağlık meslek uzmanı ve profesyonellerine yönlendirme sorumluluğu, yetkinliği ve etik anlayışı içindedir.-Uzman Klinik Psikolog Yasemin Kulaç
Klinik psikolog Klinik Psikolog

Vikipedi

Klinik psikoloji bireyin zihinseldavranışsal ve duygusal bozukluklarını inceleyen psikoloji dalıdır. Ek olarak Psikoterapi yöntemlerini sıklıkla kullanan klinik psikoloji; araştırma, öğretim ve program geliştirme konularıyla da uğraşmaktadır[1] ve  (Uzman Klinik Psikolog)Klinik psikoloji bir uzmanlık alanı olarak; bireylerin yanı sıra ailelerin ve çok çeşitli toplulukların yaşam boyu karşılaştıkları sorunları gidermeye çalışır. Ve genel olarak çalışma alanı; sorunları test ve görüşme gibi tekniklerle değerlendirme, tanı koyma, çözüm için müdahale etme ve bilimsel araştırma alanlarını kapsar. Uzman Klinik Psikolog Eğitim, öğretim ve danışma gibi müdahalelerin yanı sıra ciddi psikopatolojik durumların tedavisi ile de ilgilenir [2]. Sonuç olarak, bu çalışmaları yürüten meslek mensupları Psikiyatri uzmanları ve Klinik psikologlardır.

Psikolojik Test Uygulamaları

 
 
 
 

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu (Kişilik Bozuklukları), ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte başlayan, yaşam …

Bulimia Nedir

Bulimia nervoza bir yeme bozukluğu türüdür. Tıkınırcasına yeme,  ardından da  telafi yöntemi olarak kusma, musil …

Bipolar Bozukluk/Manik Depresif Bozukluk Nedir?

  Bipolar bozukluk, mani veya hipomani epizodları olarak bilinen anormal  yüksek seviyelerden, depresif epizotlar …