Lodaer Img

Davranım Bozukluğu

Davranım Bozukluğu

Davranım Bozukluğu’ nun en temel belirtisi kişinin toplumsal değer ve kuralları hiçe saydığı, başkalarının temel hak ve özgürlüklerine saldırdığı, yineleyen yıkıcı davranış örüntüsü sergilemesidir. Bu örüntü ev, okul ya da toplum gibi farklı ortamlarda sergilenir.

Bazı vakalarda başlangıç yaşı 5-6 yaş gibi erken olabilmektedir. Erken başlangıç kötü sonlanımı düşündürür.16 yaşından sonra yetişkinlikte de devam ettiği halde bu tanı Antisosyal Kişilik Bozukluğu olarak değerlendirilir. Madde kullanımı için yüksek risk taşır.

Bu davranışlar dört ana gruba ayrılır:

  1. Saldırgan davranışlar sergileyerek insan, hayvan ve canlıya fiziksel zarar verme veya zarar tehdidi.
  2. Eşyalara zarar verme, tahrip etme veya kaybetme.
  3. Yalancılık, dolandırıcılık veya hırsızlık
  4. Kanun, kural ve sınırların ciddi biçimde ihlal edilmesi.

Davranım bozukluğu olan çocuk ve ergenler sıklıkla saldırganca davranış tepkileri gösterirler. Tehdit edici, alaycı, kavgacı, pervasız ve kabadayı şekildedirler. Saldırıda gerçek silah veya silah yerine kullanılan nesnelerle ciddi zarar verirler, saldırının ölümle sonuçlanması muhtemeldir. Cinsel saldırı, tecavüz gibi davranışlarda bulunabilirler.

Tüm yıkıcı davranışları ve bunun yarattığı olumsuz sonuçlara rağmen kendi davranışlarını sorun olarak görmezler.

Bu bozukluk birey için ve daha ötesi diğerleri için sosyal toplumsal hayatın huzur ve güvenliği adına büyük risk yaratmaktadır.

 

Kişiyi ve toplumu korumak adına mutlaka kontrol altına alınmalıdır.

fapjunk