Lodaer Img

Depresyon

Depresyon

Depresyon, çoğu zaman çökkünlük, keder, umutsuzluk, çaresizlik, düş kırıklığı veya hüzün olarak tanımlanan duygu durum halidir.

Başlıca özellik en az 2 hafta süren bir dönemdir, neredeyse tüm yaşam etkinliklerine dair ilgi kaybı ve zevk alamamanın yaşanmakta olmasıdır. Enerjide azalma, uyku, iştah ve psikomotor etkinlikte bozucu değişiklerin olması; değersizlik, yetersizlik düşünceleri, suçluluk duygusu, kendini boşlukta hissetme, karar vermede güçlük, konsantrasyon ve dikkat güçlüğü başlıca belirtileridir. Kişide yineleyen ölüm ve intihar düşünceleri ve hatta girişimleri olabilir.

Pek çok kişi bu duruma huzursuz ve gergin olduğunu bildirerek öfke patlamaları yoluyla veya diğerlerini suçlayarak tepki gösterebilir.

Özelikle çocuklar ve ergenler kederli ve hüzünlü bir duygu durum yerine huzursuz, huysuz ve asabi davranışlar geliştirerek yansıtır.

Depresyon gerek erişkin gerekse ergen ve çocuk bireyin klinik açıdan belirgin biçimde sıkıntıya girmesine, eğitim, mesleki alan, sosyal toplumsal iletişim ve ilişkilerinde ve genel işlevselliğinde önemli ölçüde bozulmaya sebep olan ve intihar riski ile hayati önem taşıyan bir bozukluktur ve mutlaka tedavi ile desteklenmesi gereklidir.

Yasemin Kulaç

Klinik Psikolog

fapjunk