Lodaer Img

Klinik Psikoloji

Özetle, gerekli durumlarda, danışanını diğer sağlık meslek uzmanı ve profesyonellerine yönlendirme sorumluluğu, yetkinliği ve etik anlayışı içindedir.

Klinik Psikoloji Nedir?   Klinik Psikoloji Nedir, Klinik Psikolog Kimdir?   Öncelikle her psikoloji mezunu Klinik Psikolog değildir.

  1. Klinik Psikolog” Dört yıllık psikoloji lisans eğitiminin üstüne Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (veya Doktora) programını tamamlayan (4 yıl psikoloji lisansı üstüne 2 yıl daha  yüksek lisansı yapmış olmak) kişidir.
  2. Yüksek Lisans programı üzerine dört yıllık doktora eğitimini tamamlayan (2 yıl klinik psikoloji yüksek lisans üstüne 4 yıl doktora yapmış olmak ) kişidir.

Bu kişiler, psikoloji biliminin gelişmiş olduğu tüm ülkelerde, herhangi bir başka mesleğin yönlendirmesi, denetimi veya yönetimi zorunluluğu olmadan mesleklerini icra ederler. Yine, tanı koymak için değerlendirmelerini yapar ve psikoterapi uygulamalarını yürütürlerken bağımsız bir şekilde çalışırlar. Bununla birlikte elbette ki bu uygulamalar sırasında, aynı anda ilaç tedavisi (farmakoterapi) veya başka tür tedaviler de yapılıyorsa, başta ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı psikiyatristler olmak üzere çocuk ruh sağlığı hekimleri ile işbirliği yaparlar. Hastanelerde de nöroloji, beyin cerrahi, endokrin, onkoloji kardiyoloji, nefroloji, metabolizma, genetik, metabolizma, ortopedi, çocuk hastalıkları, dâhiliye, cerrahi, acil vb. tüm kliniklerinde, klinik  yöntemleri kullanarak diğer meslek profesyonelleri ile birlikte işbirliği içinde çalışırlar. Klinik psikolog, zihinsel, davranışsal ve duygusal hastalıkların teşhisi ve psikolojik tedavisi konusunda son derece uzmanlaşmış eğitim almış bir ruh sağlığı uzmanıdır. İki yaklaşım arasındaki önemli bir fark, bir psikolog tipik olarak davranışınıza baksa da, bir psikiyatristin önce zihinsel sağlık sorunlarınızın arkasındaki biyolojik faktörlere bakması daha olasıdır. Psikolog mu yoksa psikiyatrist mi seçeceğiniz birkaç faktöre bağlı olabilir. Bazı psikiyatristler sadece ilaç yazarlar ve psikoterapi yapmazlar, bu nedenle hem ilaç hem de terapi almak için hem bir psikiyatriste hem de bir psikoloğa gitmeyi tercih edebilirsiniz. Ancak birçok psikiyatrist her ikisini de yapabilir.

 

Özetle, gerekli durumlarda, danışanını diğer sağlık meslek uzmanı ve profesyonellerine yönlendirme sorumluluğu, yetkinliği ve etik anlayışı içindedir.
fapjunk