Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yoğun anksiyete bozukluğu pek çok olay, durum ve etkinlik hakkında hemen hemen her gün yaşanan ve en azından 6 aydır sürmekte olan aşırı endişekaygı ve tasalanma duyguları ve üzüntü ile sürekli yoğun bir anksiyetinin yaşanıyor olması halidir.

Kişi zihninin durmuş gibi olduğundan, konsantrasyon ve dikkat güçlüğünden, kolay yorulmaktan, sürekli huzursuz endişeli ve aşırı heyecanlı olmaktan yakınır. Buna kas gerginliği, uyku bozukluğu, irritabilite eşlik eder.

Bu fiziksel yakınmalar, üzüntü ve anksiyete hali kişide klinik anlamda belirgin bir strese yol açar ve sosyal toplumsal, mesleki ve eğitim gibi alanlarda işlevselliğin önemli ölçüde bozulmasına neden olur.

Yaşam kalitesini ve genel iyilik halini bozucu bu tablonun tedavi ile desteklenmesi yararlı ve gereklidir.

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu (Kişilik Bozuklukları), ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte başlayan, yaşam …

Bulimia Nedir

Bulimia nervoza bir yeme bozukluğu türüdür. Tıkınırcasına yeme,  ardından da  telafi yöntemi olarak kusma, musil …

Bipolar Bozukluk/Manik Depresif Bozukluk Nedir?

  Bipolar bozukluk, mani veya hipomani epizodları olarak bilinen anormal  yüksek seviyelerden, depresif epizotlar …