Lodaer Img

OyunTerapisi

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi – Çocuklar için doğal bir deneyim olan oyun;

Yaşamı kendini ve diğerlerini keşfetme yeridir.

Çocuğa kendini tatmin etme fırsatı verir

Duygularını ifade etme fırsatı sunar.

Sosyal ve bilişsel gelişime büyük katkılar sağlar.

Oyun terapisi içinse; çocuğun oyun oynayarak kendini keşfettiği ve iç dünyasının kapılarını açtığı, terapist ile çocuk arasında kurulan çok özel bir ilişki sürecidir denilebilir.

Oyun Terapisi

Çocuğa güven ve rahatlık içinde duygularını ifade etme ortamı sağlar.

Çocuğun travmatik olay ve yaşantıdan uzaklaşmasına yardımda bulunur.

Oyun sayesinde sembolik biçimde dahi olsa probleme çözüm arayışına girilir.

Bu deneyim sayesinde sorunla baş etme ve uyum sağlama becerisi gelişmiş olur.

Oyun Terapisi Türleri

Oyun terapistleri tarafından kullanılan iki ana oyun terapisi şekli vardır: 

 1. Yönlendirici Oyun Terapisi Yönlendirici terapide, terapist uygulamalı bir yaklaşım benimser ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak için çocuğa rehberli oyun etkinlikleri yoluyla rehberlik eder. Tipik olarak belirli talimatlar verirler ve çocuğu süreç içinde takip ederler.
 2. Yönlendirici Olmayan Oyun Terapisi : Yönlendirici olmayan terapide, daha az kontrollü bir ortamdan yararlanır. Terapist çocuğu, zevk alabileceği oyun aktivitelerine katılması ve sınırlı müdahale ile kendilerini ifade etmesi için serbest bırakır. 

Teknikler 

Terapi sırasında birçok farklı teknik uygulanabilir. Bir terapi seansı sırasında kullanılan teknik, büyük ölçüde çocuğunuzun ihtiyaçlarına ve hangi oyun ortamlarını kullanırken kendilerini en rahat hissettiklerine bağlıdır.

Tipik bir terapisi seansı genellikle 30 ila 45 dakika sürer. Terapisi seansı sırasında terapist, çocuğun oynaması için rahat ve güvenli bir ortam yaratır. Terapist daha sonra çocuğun sağlanan oyuncaklarla etkileşimini gözlemler.

Tüm dünyada oyun terapistleri tarafından kullanılan en yaygın tekniklerden bazıları şunlardır: 

 • Sanatı kullanma
 • Kum oyunu 
 • Masa oyunları 
 • Bebeklerle oynama
 • Kukla oyunu
 • Çay partisi oyunu 
 • Kart oyunları 
 • Satranç veya dama gibi strateji oyunları 
 • Saklambaç 
 • LEGO oyunu

Oyun terapisi, özellikle iletişim kurmakta ve kendilerini olumlu ve sağlıklı bir şekilde ifade etmekte güçlük çeken kişiler için faydalıdır.

İstismara uğramış, travmatik veya stresli olaylar yaşamış çocuklar, hayatlarında ki normallik duygusunu yeniden kazanmak için oyun terapisinden yararlanabilirler. Duygusal ve sosyal ifadelerini engelleyen belirli bozuklukları olan çocuklar tipik olarak oyun terapisinden büyük ölçüde yararlanır.

Oyun sırasında kurulan terapötik ilişki çocukta dinamik bir iyileşme ve gelişme olmasına yardımcı olur.

fapjunk