Lodaer Img

Doğum Sonrası Depresyonu

Doğum Sonrası Depresyonu

Doğum Sonrası Depresyonu-Gebelikte kadınlarda belirgin psikolojik değişiklerin olması doğaldır.

Doğum yapmak ile ilgili, ağrı, acı duyma gibi korkular ise evrenseldir ve bir dereceye kadar kabul edilebilir.

Doğum ile birlikte birçok kadın “bebek hüznü” olarak tanımlanan normal düzeyde bir üzüntü, kolay ve sıkça ağlama, sıkan türden bu bağımlılıktan yakınma hali sergiler. Bu tablo sıklıkla birkaç gün kadar sürer. Bu durum çocuk doğurmanın stresine, anne olmanın getirdiği sorumluluğu fark etmeye, hormon düzeylerindeki hızlı değişimle bağlantılıdır.

Bununla birlikte doğum yapan kadınların %20-40 kadarında doğum sonrası emosyonel sorunlar ve bilişsel işlevlerde bozukluk görülmektedir. Doğumdan sonraki 3 ila 6 ay içinde başlayan depresif mizaç, yoğun anksiyete hali, uykusuzluk doğum sonrası depresyonun temel özelliklerindendir.

Daha ağır durumlarda pospartum depresyon delüzyonlar, halüsinasyonlar ve bebeği öldürme düşüncelerinin de yar aldığı psikotik bir boyuta ulaşabilir.

Bazı durumlarda deprese duygular intihar düşünceleri ile birlikte görülebilir.

Nedenler

Doğum sonrası depresyon annelerin %15 kadarını etkiler. Bazı annelerin doğum sonrası depresyon geliştirmesinin tüm nedenleri tamamen bilinmemekle birlikte, son araştırmalar birkaç risk faktörü belirlemiştir.

Doğum sonrası depresyon için psikososyal risk faktörleri şunları içerir:

  • Hamilelikte depresyon ve anksiyete
  • Hamilelik sırasında stresli yaşam olayları
  • Yetersiz sosyal destek
  • İlişki çatışması
  • Düşük gelir
  • Göçmenlik durumu
  • Genç anne yaşı
  • Yetersiz eş desteği 

Doğum sonrası depresyon, hormonal dalgalanmalara olan duyarlılıkla ilişkili olabilir. Daha önce bu tarz durumu olan kadınların, başka bir bebeğin doğumundan sonra tekrar Doğum Sonrası depresyon yaşama olasılığı daha yüksektir. 

Hamilelik sırasında ve doğumdan sonra hormonal seviyelerdeki normal dalgalanmalar, uyku düzeninde değişikliklere neden olabilir . Ve uykudaki bu düzensizlikler, doğum sonrası depresyonun başlamasına katkıda bulunabilir. 

Bununla ilgili yapılan bir çalışmada, doğumdan sonraki ilk üç ayda uykuya dalma güçlüğünün bir risk faktörü olabileceğini belirtilmiştir..

Tedavi edilmezse aylar hatta yıllarca sürebilir. Tedavi edilmezse sonraki depresyon epizotları için risk oluşturabilir ve tedaviye dirençli mizaç bozukluklarına yol açabilir

fapjunk