Destekleyici Psikoterapi

destekleyici psikoterapi

Destekleyici psikoterapi engellenmeye toleransı düşük, kaygıya dayanıksız, dürtü kontrolü düşük, iç görüsü sınırlı, psikolojik kavramları kullanamayan veya terapötik işbirliği kuramayan hastalarda uygulanır.

Destekleyici psikoterapide kişilik yapısını değiştirmeye yönelik bir girişimde bulunulmaz, ancak hastada bu yönde de olumlu bir değişiklik gözlenirse, bu durum mutlaka desteklenir.

Destekleyici psikoterapi de temel amaç, hasta için mümkün olan en kısa sürede şikâyetlerin ortadan kalkması ve ruhsal yönden denge ve iyilik haline ulaştırılmasıdır.

Bu amaçla var olan savunmaların güçlendirilmesi, denetimin sürdürülmesi için daha iyi ve yeni düzeneklerin geliştirmesi üzerine durulur. Uyumunun sağlanmasına yönelik teknikler kullanılır. Bu teknikler ile kişinin egosu güçlendirilir. Böylece iç ve dış gerilimlere dayanma kapasitesi de güçlendirilmiş olur.

Olumsuz davranışlara sınır koymak, güven vermek, tavsiyelerde bulunmak ve sosyal becerilerinin gelişmesine yardım etmek, destekleyici tedavilerin diğer amaçları arasında sayılabilir.

Rehberlik, Ortam terapileri, İş-Uğraşı terapileri gibi ilgilerin dışsallaştırılmasına yönelik terapiler, müzik, drama gibi yaratıcı sanat terapileri destekleyici terapilere örnek olarak verilebilir.

Adrenal Yorgunluk

İçerikler1 Adrenal Yorgunluk1.1 Aşırı stresin neden olduğu bazı psikiyatrik problemler1.2 Günümüzdeki Başlıca …

Yalnızlık

İçerikler1 Yalnızlık2 Bunun Normal Olduğunu Unutma3 Yalnız hissediyorsan başkası için bir şey yap4 Yalnızlığını …

Stres Yönetimi

İçerikler1 Stres Yönetimi1.1 Sevin! Olumlu ilişkiler kurun.2 SANAT la uğraşı stresle baş etmede resim, ahşap …