Lodaer Img

Çocuklar Kural ve Sınır Öğretme

Çocuklara Kural ve Sınır Öğretme

Çocuklara Kural ve Sınır Öğretme

Her şeyin ama her şeyin başında SİZ İYİ BİRİ, ÖRNEK BİR MODEL olun.

Aile içi ve toplumsal kuralları öğretmenin en temel ve etkili yolu biz büyüklerin davranış biçimleridir.

Büyüklerin söz ve davranışları arasındaki tutarlılık çocuğun büyüğünün sözüne güvenmesi ve dinlemesini dolayısı ile kuralları da benimsemesini sağlar.

Çocuğa kavrayış gücüne ve yaşına uygun biçimde kural ve sınır konulmalı ve aynı biçimde de tanımlanmalıdır.

Henüz daha bir sosyal ortama katılmadan önce katılıp karışılacak ortamın neresi olduğu, o ortamdaki uygun davranış biçimlerinin ne olması gerektiği, oranın kural ve sınırlarını çocuğa çok iyi izah edin. Yani çocuk daha öncesinde kendisinden ne beklenildiğini açıkça anlamış olmalıdır.

Her zaman sonuç odaklı değil süreç odaklı da olunmalı ve çocuk sadece tam ve mükemmel olarak bekleneni yaptığı halde değil gösterdiği çaba ve kaydettiği ilerleme halinde de takdir edilmelidir.

Aksi halde yüksek beklentiler çocuğun başarabilme inancını sarsacak ve kendine inancını azaltacaktır.

Olumlu davranışları ödüllendirmek, olumlu davranışın pekişmesindeki en etkili yöntemlerdendir.

Ödüllendirmenin sürekli olarak maddi veya yiyecek ödülü şeklinde olması sağlıklı değildir. Ödül bir rüşvete dönüştürülmemelidir.

Tam tersi olarak da yapılması istenmeyen davranışın karşılığı bir tehdit olmamalıdır. Tehdit edilerek disiplinize edilmeye çalışılan çocuklar kendileri gibi davranamazlar.

Burada kritik olan çocuğun davranışlarının sonuçlarını ne olacağını iyi anlaması ve beklenilen uygun davranışı yapmadığı halde karşılaşacağı sonuçlardan da haberdar olup uygunsuz davranışı yapmaktan uzak durmayı başarabilmesini sağlamaktır.

Yazar hakkında

fapjunk