Lodaer Img

Dışa Atım Bozuklukları

Dışa Atım Bozuklukları-Enüresiz

Dışa Atım Bozuklukları-Takvim veya gelişimsel yaşı en az 5 olan çocuğun, 3 aydır, haftada en azından 2 kez, istemli veya istemsiz olmasına bakılmaksızın idrarını giysilerine veya yatağına yineleyen biçimde kaçırarak altını ıslatmasıdır.

Alt ıslatma sadece gecenin belli bir saatine veya uykunun özel bir dönemine özgü değildir.

Sadece nokturnal, sadece diurnal ve hem nokturnal hem de diurnal şeklinde 3 tipte görülür.

Dışa Atım Bozukluklarında pek çok vakada psikolojik faktörler rol oynasa da, yavaş kazanılan mesane kontrolü, nöromüsküler ve bilişsel gelişim, sosyoemosyonel etmenler, tuvalet eğitimi ve genetik etmenler de bunda rol oynar.

Psikososyal stresörlerin başlıcaları arasında kardeş doğumu, okula başlama, yeni bir eve taşınma, ebeveynlerin boşanması, ölüm gibi yeni veya zorlu yaşam olayları gelmektedir.

Enkoprezis

Takvim yaşı en az 4 olan çocuğun, en az 3 aydır, istemli veya istemsiz şekilde dışkısını uygunsuz yere yapmasıdır.

Birçok enkopretik çocuk istemli dışkı tutmaya veya ağrılı dışkılamaya istinaden dışkılarını tutar ve kabız olurlar. Birikmiş ve katı dışkı tonus kaybına ve basınca duyarsızlaşmaya neden olduğundan, bu çocuklar dışkılama gereksinimlerinin farkına varmazlar ve sonucunda az miktarda sıvı ya da katı dışkı sızıntısı ile çamaşır kirletirler. Duyusal ipuçlarının azalması veya kaybolması ile de kokuya alışarak rahatsız olmazlar. Bu tip duruma taşma enkoprezisi denir.

Enkoprezisde fizyolojik ve psikolojik etmenler karşılıklı ve karışık bir etkileşim içindedirler. Psikososyal stresörlerin başlıcaları arasında kardeş doğumu, okula başlama, yeni bir eve taşınma, ebeveynlerin boşanması, ölüm gibi yeni veya zorlu yaşam olayları gelmektedir.

Bu çocuklarda az da olsa tuvalet kullanma korkusu vardır. Enkoprezis, dikkat eksikliği ile ilşkili sorunlar, hiperaktivite, koordinasyon güçlüğü, düşük engelelenme eşiği gibi nörogelişimsel sorunlarla birlikte görülebilir.

 

Dışa atım sorunları çocuğun sosyal ve akademik yaşamında belirgin bozulmaya neden olabilen hastalıklardır. Tedavi ve terapilerle desteklenmesi son derece gerekli ve yararlıdır.

fapjunk