ZEKA TESTLERİ İLE ZİHİNSEL DEĞERLENDİRME

Zekâ Testleri

Zihinsel ve Bilişsel Değerlendirme

Zihinsel değerlendirme psikolojik değerlendirmenin en önemli alanlarından biridir.

Her birey çocukluktan à yetişkinliğe yaşamın değişik dönemlerinde zihinsel ve bilişsel işlevlerinin değerlendirilmesi ile karşı karşıya kalabilir,

Şu gibi durumlarda zihinsel değerlendirme yapılması çok önemli olmaktadır:

0-6 yaş çocuğun duygu, davranış, konuşma ve motor gelişimi ile ilgili gelişimsel durumunu saptamak veya varsa gelişimsel sorunlarının nedenlerini anlamak ve bu sorunların düzeyini belirlemekte,

Bazı alanlarında gelişimsel gecikme veya gerilik sergileyen çocuklarda,

Çocuğun özel eğitim desteği alması ihtiyacının belirlenmesinde,

Okula giden çocukların akademik başarısızlık, arkadaşları ve/veya öğretmenleri ile uyumsuzluk, dürtüsellik, aşırı hareketlilik, derslere dikkatini verememe gibi sorunlarının değerlendirilmesinde,

(ÖÖG) özel öğrenme güçlüğü ya da (DEHB) dikkat eksikliği hiperaktivite şüphesiyle değerlendirilen çocukların güçlü ve güçsüz bilişsel alanlarını değerlendirip doğru tanıya ulaşmakta,

Çocuğun bireysel eğitim ya da tedavisini planlamak adına,

Ergenlik döneminde gencin yaşadığı sorunlarla zihinsel durumunun ve düzeyinin ilişkisi olup olmadığını ayırt edilmesinde,

Üstün yetenekli çocukları ayırt etmede

Eğitsel ve mesleki eğitime kararı verilecekken bireye yönlendirme yapmadan önce gelişimsel veya zihinsel değerlendirmeler yapmak büyük önem taşımaktadır.

Benzer şekilde yetişkinler için bazı önemli kararlar verilmeden önce, kişinin yaşadığı sorun ve bozuklukların ciddi bir psikopatoloji den mi yoksa zekâya ilişkin beceriler den mi kaynaklandığının belirlenmesinde yine zekâ testlerine başvurmak çok önemli veriler elde edilmesinde rol oynamaktadır.

Zekânın ölçme ve değerlendirilmesinde kullanılan Wechsler IQ – zekâ testlerinden WISC–R Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir test iken artık geçerliğini yitirildiği için, çağın gereği olarak güncellenmiş haliyle (WISC-IV) Wechsler çocuklar için zekâ testi IV olarak zihinsel değerlendirme de ilk sıradaki yerini almıştır.

Yasemin KULAÇ

Klinik Psikolog

Close cart
Ara Toplam:  0,00