Yetişkin Terapisi

Yaşamımız içerisinde karşılaştığımız problemler kimi zaman  baş etmekte zorlandığımız krizlere dönüşebilir. Bazı zamanlar kişiler bu tarz durumlarla  mücadele edebilse de  zaman zaman zorlanabilmektedir. İşlevsel olmayan sorun çözme becerileri ya da stratejileri kişilerin öfke, kaygı, umutsuzluk yaşamasına neden olmakta sorunları daha da çözümsüz kılmaktadır. Bu doğrultuda sorun yaşayan bireyler, bu dönemlerini aşmak, düşünce-duygu-davranışları arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek, farklı davranma cesareti kazanmak ve bireysel kaynaklarına yeni baş etme stratejileri eklemek için psikolojik danışmanlık hizmetine başvurmaktadır.

Psikolojik danışmanlık, kişiye neyin doğru neyin yanlış olduğunun söylendiği veya kişiye direkt olarak neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğinin ifade edildiği bir ilişki biçimi değildir. Psikolojik danışmanlık, danışan ve danışmanın, belirli bir ilişki çerçevesi içinde, kişinin problemlerine aynı pencereden bakarak çözüm yollarını işbirliği içinde aradıkları bir süreçtir.

Günlük işlevselliğimizi bozan ve hayat kalitemizi etkileyen tüm konular bireysel terapinin alanına girer.

Close cart
Ara Toplam:  0,00