YEME BOZUKLUKLARI

Yeme Bozuklukları

Yeme bozukluklarını tanımlama için üç temel özellik gerekli görülmektedir:

  1. Kişinin yeme alışkanlığında ya da kilo kontrolü ile ilgili davranışlarında kesin bir bozulmanın olması
  2. Fiziksel sağlık ve psikososyal işlevsellikte kişinin ya yemek yeme biçiminin bozulması, biçim ve kilo ile ilgili aşırı değerlendirmeler gibi davranış bozuklukları ya da kişide klinik olarak anlamlı temel yeme bozukluğu özelliklerinin bulunması.
  3. Herhangi bir genel tıbbi duruma veya diğer psikiyatrik bozukluklara ikincil olmayan davranış bozukluğu.

DSM 5 de yer alan beslenme ve yeme bozuklukları şu şekildedir:

  1. Anoreksiya nervoza
  2. Bulimia nervoza
  3. Pika
  4. Ruminasyon bozukluğu
  5. Kaçıngan/kısıtlayıcı gıda alım bozukluğu
  6. Tıkınırcasına yeme bozukluğu
  7. BTA sınıflandırılmamış beslenme ve yeme bozukluğu

Yeme bozukluklarının (YB) gelişiminde özgün bir neden saptanmamıştır. Pek çok etkenin kompleks etkileşimleri sonucu olarak YB’ nin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu etkenler psikolojik, çevresel, sosyokültürel, genetik ve biyolojik olarak sıralanabilir.

YB’ nin en önemli özelliklerinden biri en yaygın cinsiyet farklılığı gösteren hastalık grubu olmasıdır. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla iki mislidir. Eşcinsel erkeklerde heteroseksüel erkeklere oranla görülme sıklığı daha fazladır. Başlangıç yaşı sıklıkla ergenlik dönemi olmakla birlikte ergenlik öncesi görülebildiği gibi yaşlılıkta dahi görülebilir. Ailesinde birinin yeme bozukluğu, şişmanlık veya duygu durum bozukluğu olan kişilerin bu bozukluğu geliştirmeye yatkınlığı daha yüksek olduğu görülmektedir. Birbirine aşırı bağlı veya aşırı kopuk tarzda ilişkileri olan aile üyeleri arasında görülmesi ile ilgili bir ilişki söz konusudur. Depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu ve obsesif kompulsif bozuklukla birlikte görülebilmektedir. Kilo verme ve diyet yapmanın toplumsal olarak onaylandığı kültürlerde ve bale, modellik, görüntü sporları, zayıflık sporları gibi meslekler veya meslek dışı ilgi alanlarındaki kişiler arasında da daha yaygındır.

YB hayati tehlikeye sebep olabilecek ciddi bir ruhsal hastalıktır. Özelikle Anoreksiya Nervozalı hastaların ölüm oranı %10 lar dadır. Yine %10 unu da hastalık kalıcı olurken, %15 inde başka bir yeme bozukluğuna dönüşme ve %15 inde başka türlü sınıflandırılamayan yeme bozukluğu haline alma oranları söz konusudur. Anoreksiya Nervozalı hastaların %50 sinde ise iyileşme söz konusu olabilmektedir. Bulimia Nervoza için iyileşme oranı ise, %70 ler de daha yüksek bir orandadır.

Close cart
Ara Toplam:  0,00