Kişilik, Zeka ve Gelişim Testleri

Zeka testleri

(WISC-IV IQ TEST)

WISC-IV IQ TEST (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği – IV), Wechsler zeka testlerinin, dördüncü versiyonudur. Test, çocuk ve ergen zekâ ölçekleri sınıfının en günceli olma özelliği taşımaktadır

Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından, 2008 yılında ticari ve bilimsel telif hakları alınarak Öktem ve ark. (2008-2012) tarafından Türkiye’deki uyarlaması yapılmış, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları da 2013 yılında tamamlamıştır.

Test, Psikoloji Bilimi eğitimini tamamlamış, tercihen Klinik Psikoloji alalında uzman ve mutlaka, WISC-IV uygulama eğitimini almış, sertifikalı bir Uzman Psikolog tarafından uygulanabilir. 

Uzmanın klinik uygulamalar ve yorumlamalar ve yönlendirmeler yapabilme yetenek, yeterlilik ve deneyimi esastır.

WISC-IV, 6-17 yaş arası çocuk ve gençlerin zihinsel becerilerini %95 güvenle ölçen bir IQ testidir.

WISC-IV, 4 zihinsel beceri kümesine dağılmış olan 10 temel ve 5 yedek olmak üzere toplam 15 alt testten oluşmaktadır.

WISC-IV, bütüncül zekâyı değerlendirmenin yanı sıra çocuğun/gencin zihinsel açıdan güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sağlar.

WISC-IV ile Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı performansları ile Tüm Ölçek Zekâ Puanları elde edilmektedir.

Çocuğun/gencin zihinsel yeteneklerinin yaşıtlarının ne oranda ilerisinde veya gerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmaktadır.

Diğer yandan üstün zihinsel potansiyele sahip çocukların taranıp saptanmasında ayırt edici işleve sahiptir.

MMPI Kişilik Testleri

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), dünyada en yaygın kullanılan psikolojik testlerden biridir.

Test, Minnesota Üniversitesi’nde iki öğretim üyesi olan klinik psikolog Starke Hathaway ve nöropsikiyatrist J.C. McKinley tarafından geliştirilmiştir. Ruh sağlığı uzmanlarının ruh sağlığı bozukluklarının teşhisine yardımcı olması için bir araç olarak yaratıldı.

1943’te yayınlanmasından bu yana, ırk ve cinsiyet önyargısını ortadan kaldırmak ve daha doğru hale getirmek için test birkaç kez güncellendi. MMPI-2 olarak bilinen güncellenmiş test, 40’tan fazla ülkede kullanılmak üzere uyarlanmıştır.

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu (Kişilik Bozuklukları), ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte başlayan, yaşam …

Bulimia Nedir

Bulimia nervoza bir yeme bozukluğu türüdür. Tıkınırcasına yeme,  ardından da  telafi yöntemi olarak kusma, musil …

Bipolar Bozukluk/Manik Depresif Bozukluk Nedir?

  Bipolar bozukluk, mani veya hipomani epizodları olarak bilinen anormal  yüksek seviyelerden, depresif epizotlar …