Kişilik, Zeka ve Gelişim Testleri

Zeka testleri

(WISC-IV IQ TEST)

WISC-IV IQ TEST (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği – IV), Wechsler zeka testlerinin, dördüncü versiyonudur. Test, çocuk ve ergen zekâ ölçekleri sınıfının en günceli olma özelliği taşımaktadır

Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından, 2008 yılında ticari ve bilimsel telif hakları alınarak Öktem ve ark. (2008-2012) tarafından Türkiye’deki uyarlaması yapılmış, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları da 2013 yılında tamamlamıştır.

Test, Psikoloji Bilimi eğitimini tamamlamış, tercihen Klinik Psikoloji alalında uzman ve mutlaka, WISC-IV uygulama eğitimini almış, sertifikalı bir Uzman Psikolog tarafından uygulanabilir. 

Uzmanın klinik uygulamalar ve yorumlamalar ve yönlendirmeler yapabilme yetenek, yeterlilik ve deneyimi esastır.

WISC-IV, 6-17 yaş arası çocuk ve gençlerin zihinsel becerilerini %95 güvenle ölçen bir IQ testidir.

WISC-IV, 4 zihinsel beceri kümesine dağılmış olan 10 temel ve 5 yedek olmak üzere toplam 15 alt testten oluşmaktadır.

WISC-IV, bütüncül zekâyı değerlendirmenin yanı sıra çocuğun/gencin zihinsel açıdan güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sağlar.

WISC-IV ile Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı performansları ile Tüm Ölçek Zekâ Puanları elde edilmektedir.

Çocuğun/gencin zihinsel yeteneklerinin yaşıtlarının ne oranda ilerisinde veya gerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmaktadır.

Diğer yandan üstün zihinsel potansiyele sahip çocukların taranıp saptanmasında ayırt edici işleve sahiptir.

MMPI Kişilik Testleri

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), dünyada en yaygın kullanılan psikolojik testlerden biridir.

Test, Minnesota Üniversitesi’nde iki öğretim üyesi olan klinik psikolog Starke Hathaway ve nöropsikiyatrist J.C. McKinley tarafından geliştirilmiştir. Ruh sağlığı uzmanlarının ruh sağlığı bozukluklarının teşhisine yardımcı olması için bir araç olarak yaratıldı.

1943’te yayınlanmasından bu yana, ırk ve cinsiyet önyargısını ortadan kaldırmak ve daha doğru hale getirmek için test birkaç kez güncellendi. MMPI-2 olarak bilinen güncellenmiş test, 40’tan fazla ülkede kullanılmak üzere uyarlanmıştır.

Adrenal Yorgunluk

İçerikler1 Adrenal Yorgunluk1.1 Aşırı stresin neden olduğu bazı psikiyatrik problemler1.2 Günümüzdeki Başlıca …

Yalnızlık

İçerikler1 Yalnızlık2 Bunun Normal Olduğunu Unutma3 Yalnız hissediyorsan başkası için bir şey yap4 Yalnızlığını …

Stres Yönetimi

İçerikler1 Stres Yönetimi1.1 Sevin! Olumlu ilişkiler kurun.2 SANAT la uğraşı stresle baş etmede resim, ahşap …