Çocuk-Ergen Terapileri

Çocuk-ergen

Çocuk-ergen

Çocuk-Ergen Psikoterapisi, duyguları veya davranışlarıyla ilgili zorluklar yaşayan çocuklara ve ergenlere yardımcı olmak için kullanılan çeşitli teknik ve yöntemleri ifade eder. Farklı psikoterapi türleri olsa da, her biri bir kişinin duygu ve davranışlarında değişiklik meydana getirmek için temel araç olarak iletişime dayanır. Psikoterapi, tek bir çocuğu, bir grup çocuğu, bir aileyi veya birden fazla aileyi içerebilir. Çocuklarda ve ergenlerde oyun oynamak, çizmek, inşa etmek ve rol yapmanın yanı sıra konuşmak, duyguları paylaşmanın ve sorunları çözmenin önemli yollarıdır.

İlk değerlendirmenin bir parçası olarak, nitelikli bir ruh sağlığı uzmanı veya çocuk ve ergen psikiyatristi psikoterapi ihtiyacını belirleyecektir. Bu karar, çocuğun mevcut sorunları, geçmişi, gelişim düzeyi, tedaviyle işbirliği yapma yeteneği ve mevcut kaygılara en çok hangi müdahalelerin yardımcı olacağı gibi şeylere dayanacaktır. Psikoterapi genellikle diğer tedavilerle (ilaç tedavisi, davranış yönetimi veya okulla çalışma) birlikte kullanılır. Terapist ile hasta arasında gelişen ilişki çok önemlidir. Çocuk-Ergen Psikoterapisinde Çocuk veya ergen rahat, güvende ve anlaşılmış hissetmelidir. Bu tür bir güven ortamı, çocuğun düşüncelerini ve duygularını ifade etmesini ve terapiyi faydalı bir şekilde kullanmasını çok kolaylaştırır.

Psikoterapi çocuklara ve ergenlere çeşitli şekillerde yardımcı olur. Duygusal destek alırlar, insanlarla çatışmaları çözerler, duyguları ve sorunları anlarlar ve eski sorunlara yeni çözümler denerler. Terapi hedefleri belirli (davranışta değişiklik, arkadaşlar veya aileyle daha iyi ilişkiler) veya daha genel (daha az kaygı, daha iyi öz saygı) olabilir. Psikoterapinin süresi, sorunların karmaşıklığına ve ciddiyetine bağlıdır.

 

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu (Kişilik Bozuklukları), ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte başlayan, yaşam …

Bulimia Nedir

Bulimia nervoza bir yeme bozukluğu türüdür. Tıkınırcasına yeme,  ardından da  telafi yöntemi olarak kusma, musil …

Bipolar Bozukluk/Manik Depresif Bozukluk Nedir?

  Bipolar bozukluk, mani veya hipomani epizodları olarak bilinen anormal  yüksek seviyelerden, depresif epizotlar …