Bireysel Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi kişilik, duygu-durum, davranış bozuklukları ile psikosomatik veya psikososyal sorunların sağaltımı için olan, bilimsel psikoterapik metotların kullanıldığı, geniş kapsamlı, amaçlı ve planlı tedavi müdahalesidir.

Bireysel psikoterapi

Psikoterapi uygulaması hem bir bilim hem de bir sanattır. Pek çok farklı tür psikoterapi yöntem ve biçimi vardır. Bunlardan biri de bireysel psikoterapidir.

Bireysel psikoterapi, klinik psikoloji eğitimi almış bir profesyonelin, tek bir kişi ile çalıştığı psikoterapi türüdür.

Psikoterapi sürecinde danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır. Bu sorunların yol açtığı semptomların hafifletilmesi ya da ortadan kaldırılması, bozuk davranış ve tutumların değiştirilmesi yanı sıra, bireyin büyüme, gelişme ve olgunlaşmasının desteklenmesi amaçlanır. 

Terapist ile danışan arasındaki ilişki esastır. Bu ilişki güven ve gizlilik temeli  üzerine kuruludur.

Yaş, cinsiyet, eğitim, kültür, sosyal statü vb.farketmeksizin herkes psikotarapi süreci deneyimleyebilir.

Süreç sadece ruhsal bozuklukların sağaltımı için değildir.

Bireyin yaşamı boyu herhangi bir dönem ve durum için yaşadığı zorluklar ve sorunları ile baş etmesi için formüle edilen psikolojik destek ve danışmanlığı da içerir.

Bireysel psikoterapi, çift, aile terapisi veya madde bağımlılığı danışmanlığı gibi diğer ilişki, iletişim ve davranım bozukluklarının tedavileri ile de birlikte yürütülebilir.

Bireysel terapi, eğitimli bir profesyonelin, tek bir kişinin karşılaştığı kişisel sorunlar üzerinde çalışmasına yardım ettiği bir tür psikoterapi türüdür. Çeşitli duygusal zorluklar ve akıl hastalıkları için etkili bir tedavidir. Konuşma terapisi olarak da bilinir, bir bireyin sağlığını etkileyen semptomları iyileştirmeye veya kontrol etmeye yardımcı olabilir.

Bireysel Terapi Nasıl Çalışır?
 
Terapi seansları, bireylere problemler veya durumlar hakkında eğitimli bir profesyonel ile gizlilik içinde konuşma fırsatı verir. Sorunları mutlaka ortadan kaldırmaz, ancak bireyleri bunlarla daha uygun bir şekilde başa çıkmaları için gereken araçlarla donatır.

Bu tür terapi, aile terapisi veya madde bağımlılığı danışmanlığı gibi diğer zihinsel ve davranışsal sağlık tedavisi türleri ile birlikte kullanılabilir.

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu (Kişilik Bozuklukları), ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte başlayan, yaşam …

Bulimia Nedir

Bulimia nervoza bir yeme bozukluğu türüdür. Tıkınırcasına yeme,  ardından da  telafi yöntemi olarak kusma, musil …

Bipolar Bozukluk/Manik Depresif Bozukluk Nedir?

  Bipolar bozukluk, mani veya hipomani epizodları olarak bilinen anormal  yüksek seviyelerden, depresif epizotlar …