Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bir psikoterapi türü olan Bilişsel Davranışçı Terapi, psikiyatrik bozukluklar ve geniş bir yelpaze içinde pek çok sorun alanda etkili olduğu kanıtlanmış bilimsel bir tedavi yaklaşımıdır.

BDT insanın duygulanımı ve davranışlarını araştıran psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir.

Tedavide düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiler konusunda çalışılır. BDT de temel hedef, bireye kendi öz kaynaklarını kullanarak sıkıntı yaratan problem durumlarla başa çıkabilmesine yardımcı olacak becerileri kazandırmaktır.

BDT’ nin tedavi süresi oldukça kısadır. Genellikle 2-3 seanstan sonra ilk seanslarda belirlenen amaçlara ne kadar sürede ulaşılabileceği konusunda genel bir fikrin oluşmasının ardından 10-12 seans gibi bir süre yeterli olabilmektedir.

Çözüm için daha uzun bir sürenin gerektiği kişilik bozuklukları gibi durumlarda kimi zaman bir yılı geçen bir süre boyunca terapilere devam etmek gerekli ve yararlı olabilmektedir.

Başlangıçta, çok ağır bir kriz durumu söz konusu değilse 1-2 hafta aralıkta bir görüşülür. İyilik hali ile seansların aralığı açılır ve görüşmeler kademeli olarak seyrekleştirilir. Terapi sona erdikten 3, 6 ve 12 ay sonra pekiştirme amaçlı görüşmeler yapılır.

BDT ‘nin etkinliğini gösteren pek çok bilimsel araştırma mevcuttur. Bu araştırmalara göre

  • Depresyon
  • Anksiyete bozuklukları
  • OKB – Obsesif kompulsif bozukluk
  • Panik bozukluk
  • Travma sonrası stres bozukluğu
  • Yaygın anksiyete bozukluğu
  • Sosyal fobi
  • Özgül fobiler
  • Yeme bozuklukları
  • Cinsel işlev bozuklukları

Gibi sık görülen psikiyatrik bozuklukların tedavisinde BDT’nin etkili olduğunu gösterilmiştir.

BDT’nin çocuk ve ergen terapilerinde kullanımı da çok iyi sonuçlar vermektedir.

Bilişsel davranışçı terapi ile ilaç tedavisinin birlikte yürütülmesi de mümkündür. Hatta bazı durumlarda iki tedavinin birlikte kullanımına etkinliği güçlendirmekte ve iyileşme yanıtı daha da artmaktadır.

 

Adrenal Yorgunluk

İçerikler1 Adrenal Yorgunluk1.1 Aşırı stresin neden olduğu bazı psikiyatrik problemler1.2 Günümüzdeki Başlıca …

Yalnızlık

İçerikler1 Yalnızlık2 Bunun Normal Olduğunu Unutma3 Yalnız hissediyorsan başkası için bir şey yap4 Yalnızlığını …

Stres Yönetimi

İçerikler1 Stres Yönetimi1.1 Sevin! Olumlu ilişkiler kurun.2 SANAT la uğraşı stresle baş etmede resim, ahşap …