Psikolojik Test Uygulamaları

KLİNİK TANI KOYUCU

TEST VE TETKİKLER

Test ve tetkikler, bireyin kişisel, zihinsel, bilişsel, duygusal, davranışsal ve fizyolojik vb. durumları hakkında tıbbi ve bilimsel bulgu veren ölçme ve değerlendirme araçlarıdır.

Tüm bilim alanlarında olduğu üzere, özellikle de psikolojik değerlendirmede, tek başına bir test bulgusu üzerinden hareketle, nihai bir yargıya varmak doğru değildir. Bununla birlikte, test ve tetkikler çok değerli bilgiler sağlayan ve bireyin durumunu açıklığa kavuşturan önemli araçlardır.

Kliniğimizin psikoloji laboratuVarında en sık uygulanan test ve tetkiklerden başlıcaları şunlardır: 

  • İdrarda Madde kiti

DRUG Testi

  • Kişilik Testleri

MMPI

  • Zeka testleri

(WISC-IV IQ TEST)

  • Nöro-Psikolojik Test Bataryası

Mini Mental Test

Psikomotor Testler

Sayı dizisi Öğrenme Testi (SDÖT)

STROOP Testi TBAG formu

İşaretleme Testi (İT)

  • Gelişim değerlendirme ölçekleri

AGTE Gelişim Tarama Envanteri

DENVER Test

  • Projektif Testler

Cümle Tamamlama Testleri (çocuk-ergen-erişkin)

TAT ( Tematik Algı testi)

CAT ( çocuklar için algı testi)

Teröpatik Kartlar

  • Klinik tanı koymada ve klinik takip için kullanılan diğer testler

SCL-90-R

Duygu Durum ölçekleri

Depresyon ölçeği

Anksiyete ölçeği

Panik Bozukluk ölçeği

Sosyal Fobi Ölçeği

OKB ölçeği gibi…

Adrenal Yorgunluk

İçerikler1 Adrenal Yorgunluk1.1 Aşırı stresin neden olduğu bazı psikiyatrik problemler1.2 Günümüzdeki Başlıca …

Yalnızlık

Yalnızlık Yalnızlık hem sosyal etkileşimin kesildiği ve kişinin izole kaldığı bir durum hem de anlamlı ilişkilerin …

Stres Yönetimi

İçerikler1 Stres Yönetimi1.1 Sevin! Olumlu ilişkiler kurun.1.2 SANAT la uğraşın1.3 Spor Yapın1.4 Dans edin1.5 …