Psikolojik Test Uygulamaları

KLİNİK TANI KOYUCU

TEST VE TETKİKLER

Test ve tetkikler, bireyin kişisel, zihinsel, bilişsel, duygusal, davranışsal ve fizyolojik vb. durumları hakkında tıbbi ve bilimsel bulgu veren ölçme ve değerlendirme araçlarıdır.

Tüm bilim alanlarında olduğu üzere, özellikle de psikolojik değerlendirmede, tek başına bir test bulgusu üzerinden hareketle, nihai bir yargıya varmak doğru değildir. Bununla birlikte, test ve tetkikler çok değerli bilgiler sağlayan ve bireyin durumunu açıklığa kavuşturan önemli araçlardır.

Kliniğimizin psikoloji laboratuVarında en sık uygulanan test ve tetkiklerden başlıcaları şunlardır: 

  • İdrarda Madde kiti

DRUG Testi

  • Kişilik Testleri

MMPI

  • Zeka testleri

(WISC-IV IQ TEST)

  • Nöro-Psikolojik Test Bataryası

Mini Mental Test

Psikomotor Testler

Sayı dizisi Öğrenme Testi (SDÖT)

STROOP Testi TBAG formu

İşaretleme Testi (İT)

  • Gelişim değerlendirme ölçekleri

AGTE Gelişim Tarama Envanteri

DENVER Test

  • Projektif Testler

Cümle Tamamlama Testleri (çocuk-ergen-erişkin)

TAT ( Tematik Algı testi)

CAT ( çocuklar için algı testi)

Teröpatik Kartlar

  • Klinik tanı koymada ve klinik takip için kullanılan diğer testler

SCL-90-R

Duygu Durum ölçekleri

Depresyon ölçeği

Anksiyete ölçeği

Panik Bozukluk ölçeği

Sosyal Fobi Ölçeği

OKB ölçeği gibi…

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu (Kişilik Bozuklukları), ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte başlayan, yaşam …

Bulimia Nedir

Bulimia nervoza bir yeme bozukluğu türüdür. Tıkınırcasına yeme,  ardından da  telafi yöntemi olarak kusma, musil …

Bipolar Bozukluk/Manik Depresif Bozukluk Nedir?

  Bipolar bozukluk, mani veya hipomani epizodları olarak bilinen anormal  yüksek seviyelerden, depresif epizotlar …