Psikoloji Laboratuvarı

Psikolog

Psikolog Yasemin Kulaç– Psikologlar ve Psikiyatristler klinik uygulamaları içinde, dikkatlice değerlendirilmesi ve ölçülmesi gereken pek çok durum/vaka ile karşılaşırlar.

Bu bir “depresyon” vakası mıdır, yoksa kişi “demans “mıdır? “mani” mi, yoksa “şizofreni” mi vardır? Vakanın “intihar riski” var mıdır? “zeka düzeyi” nedir? Klinik durumlar için sonsuz bir soru listesi bile hazırlanabilir.

Test ve ölçeklerle ilgili repertuarın geniş olması klinisyene esneklik ve netlik sağlar. Sundukları bilgi ve bulgular sayesinde ayırt edici tanı ve tedavide çok değerli araçlardır.


 Kliniğimizde Uygulanan Test ve Ölçeklerden bazıları;

 • (WISC -IV) Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
 • (WISC-R) Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği
 • (WAIS-R) Wechsler yetişkinler için Zeka Ölçeği
 • DENVER – Gelişim Tarama Testi
 • AGTE – Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • MMPI – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • Eysenck kişilik Envanteri
 • Mizaç ve Karakter Envanteri
 • Borderline Kişilik Envanteri
 • ( TAT) -Tematik Algı Testi
 • ( CAT ) – Çocuklar İçin Algı Testi
 • Louisa Düss Psikanalitik Hikayeleri testi
 • Roschach Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Rotter Cümle Tamamlama Testi
 • Bourdon Dikkat Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama testi
 • Frostik Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • STROOP Testi (Stroop-TBAG)
 • Sayı Dizisi Öğrenme Testi
 • İşaretleme Testi
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Yaygın Gelişimsel Bozuklukları Tarama Ölçekleri
 • Otizm Spek
 • Yıkıcı Davranış Bozuklukları Değerlendirme Ölçekleri
 • Erişkin DEHAB Değerlendirme Ölçekleri
 • Standardize Mini Mental Test
 • ( SCL 90-R ) – Belirti Tarama Listesi
 • Depresyon-Anksiyete Stres Ölçeği
 • Sağlık Anksiyetesi Ölçeği
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu – 7 Testi
 • Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri
 • Beck Anksiyete Envanteri
 • Beck Depresyon Envanteri
 • Yaşlılar İçin Depresyon Ölçeği
 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği
 • Yeme Tutumu Testi
 • Premenstrüel Değerlendirme Formu
 • Uykusuzluk Şiddeti İndeksi
 • Bağımlılık Profil İndeksi
 • Bağımlılık Şiddetini Belirleme Ölçeği
 • Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği
 • Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği
 • Duygu Durum Bozuklukları Ölçeği
 • Panik Agorafobi Ölçeği
 • Yale Brown OKB Ölçeği
 • Maudsley OKB Listesi
 • Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği
 • Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği
 • PTSB Soru Listesi
 • Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği           
 • Uzman  Klinik Psikolog Yasemin Kulaç

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu (Kişilik Bozuklukları), ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte başlayan, yaşam …

Bulimia Nedir

Bulimia nervoza bir yeme bozukluğu türüdür. Tıkınırcasına yeme,  ardından da  telafi yöntemi olarak kusma, musil …

Bipolar Bozukluk/Manik Depresif Bozukluk Nedir?

  Bipolar bozukluk, mani veya hipomani epizodları olarak bilinen anormal  yüksek seviyelerden, depresif epizotlar …