Psikolog ve Psikiyatrist Kimdir?

Psikolog ve Psikiyatrist Kimdir?

psikolog ve psikiyatrist kimdir

Psikolog ve Psikiyatrist Kimdir-“Psikolog” ve “psikiyatrist” terimleri genellikle terapi hizmeti veren herkesi tanımlamak için birbirinin yerine kullanılır, ancak iki meslek ve sağladıkları hizmetler içerik ve kapsam açısından farklılık gösterir.

Psikiyatristler, psikoterapi sağlamakla birlikte yaptıkları ilaçları reçete edebilen tıp doktorlarıdır, ve genellikle tıbbi ve farmakolojik müdahaleler tedavinin odak noktasıdır.

Birçok psikolog da doktora derecesine sahip olsa da tıp doktoru değildir ve ilaç reçete etmezler. Buna rağmen, bilişsel ve davranışsal müdahaleler gibi pek çok psikoterapi yöntemi ile terapilerini yaparlar.

Eğitim, Öğretim ve Yeterlilikler

Psikologlar ve psikiyatristler, psikoterapi yapmak ve araştırma yapmak gibi bazı örtüşen sorumluluklara sahip olsalar da, bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları arka plan farklıdır.

Psikologlar için Gereksinimler

Psikologlar, psikoloji alanında lisansüstü eğitim ve doktora derecesini alırlar (Bilim Dalı Uzmanlık ve Doktorası). Eğitim programlarının tamamlanması genellikle yedi ila on yıl sürer.

Eğitimleri sırasında, temel psikoloji bilimi konularının yanı sıra kişilik gelişimi, psikolojik araştırma yöntemleri, psikopatoloji, tedavi yaklaşımları, psikolojik teoriler, bilişsel terapiler, davranış terapileri, psikofarmakoloji, deneysel psikoloji, endüstri örgüt psikolojisi, adli psikoloji nöropsikolojik değerlendirme, testler vb. gibi konu ve alan dersleri alırlar. Ayrıca, stajlarını tamamlarlar ve bunlara eş zamanlı süper vizyon alırlar.

“Psikolog” unvanı yalnızca gerekli eğitim, öğretim ve lisans gerekliliklerini tamamlamış bir kişi tarafından kullanılabilir. “Danışman” veya “terapist” gibi unvanlar da sıklıkla kullanılır.

Doktora derece seçeneği daha araştırma odaklı olma eğilimindedir. Doktora derecesi alanlar klinik veya danışmanlık psikolojisinde araştırma yöntemleri konusunda kapsamlı eğitim alır ve bir tez tamamlar. Öte yandan, Uzman Klinik Psikolog derecesi seçeneği daha pratik odaklı olma eğilimindedir. Bu derece seçeneğini takip eden psikologlar, klinik yaklaşımları ve tedavi yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak için daha fazla zaman harcarlar.

Psikiyatristler gibi, psikologlar da psikolojik hastalık belirtileri yaşayan kişileri teşhis etmek için Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabını (DSM) kullanır. Bir vakayı değerlendirmek, onun psikolojik durumuna dair daha iyi bir fikir edinmek için genellikle kişilik testleri, klinik görüşmeler, davranışsal değerlendirmeler ve IQ testleri gibi psikolojik testleri kullanırlar.

Psikiyatristler için Gereksinimler

Psikiyatristler, akıl hastalıklarının değerlendirilmesi, teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konusunda özel eğitim almış doktorlardır. Psikiyatrist olmak için, öğrenciler tıp fakültesine öncelikle lisans derecesi alır ve tıp doktoru olurlar. Ardından TUS tıpta uzmanlık sınavı doğrultusunda alan seçer ve uzmanlaşırlar. Tıp eğitimlerini bitirdikten sonra ruh sağlığı alanında dört yıllık bir ikame eğitimi tamamlarlar. Bu süreç genellikle bir hastanenin psikiyatri biriminde çalışmayı içerir. Bu süreçte davranış sorunları, duygusal zorlukları veya bir tür psikiyatrik bozukluğu olan çocuklardan yetişkinlere kadar çok çeşitli hastalarla çalışırlar.

Bu tıbbi ihtisas sırasında, psikiyatride uzmanlaşanlar. Psikiyatristiler, anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar, TSSB, DEHB, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi farklı psikiyatrik durumların nasıl teşhis edileceği ve tedavi edileceği konusunda eğitim ve uygulama alırlar.

Psikiyatristler ayrıca geriatrik psikiyatri, çocuk ve ergen psikiyatrisi, bağımlılıklar ve diğer alanlar gibi belirli bir ilgi alanında ek eğitim alırlar.

 

Psikolog – Psikiyatrist Tedavileri

İki meslek birbirinden farklı olsa da, psikologlar ve psikiyatristler ruh sağlığı tedavisinde önemli roller oynarlar. Çoğu zaman, bir birey için mümkün olan en iyi tedaviyi sağlamak için birbirleriyle işbirliği içinde çalışırlar.

Örneğin, hastalar yaşadıkları psikolojik belirtiler hakkında birinci basamak hekimlerini görerek başlayabilirler. Doktorları daha sonra daha ileri değerlendirme için onları bir psikoloğa yönlendirebilir. Bu psikolog, hastayı ilaçları reçete edebilecek ve izleyebilecek bir psikiyatriste yönlendirmeden önce gözlemleyebilir, değerlendirebilir ve teşhis koyabilir.

Psikolog ve psikiyatrist, hastanın semptomlarını en iyi şekilde ele almak için davranışsal müdahaleler öneren psikolog ve ilaç sağlayan veya ayarlayan psikiyatrist ile birlikte çalışabilir. İhtiyaç duyulan yaklaşım türü genellikle semptomların ciddiyetine ve hastanın ihtiyaç ve isteklerine bağlıdır.

Psikolog veya Psikiyatrist Olarak Yaşam

İş / yaşam dengesi ve iş ortamları, öğrencilerin bir psikolog veya psikiyatrist olarak kariyer arasında seçim yaparken dikkate almaları gereken diğer faktörlerdir. Hem tıp fakültesi hem de yüksek lisans okulu titizdir ve önemli bir zaman, kaynak ve enerji yatırımı gerektirir.

Tıbbi bir asistanlık yorucu olabilir ve öğrenciler psikiyatri alanına girmeyi tercih ederlerse tıbbi ortamlarda çalışırken kendilerini rahat hissetmelidirler. Mezun olduktan sonra, hastane ortamlarında çalışmayı seçen psikiyatristlerin uzun saatler çalışması veya nöbetçi olmaları gerekebilir. Psikiyatristler hastanelerde çalışabilir, ancak aynı zamanda toplum ruh sağlığı merkezlerinde, akademik ortamlarda veya özel muayenehanelerde çalışmayı da tercih edebilirler.

Özel muayenehanede çalışmayı seçenler, programları ve saatleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olduklarını görebilirler. Psikologlar da benzer taleplerle karşı karşıyadır. Bazı psikologlar ayrıca hastane ortamlarında çalışmayı seçebilirken diğerleri akıl sağlığı kliniklerinde, devlet kurumlarında, akademik ortamlarda ve özel muayenehanelerde bulunabilir.

Bu alandaki profesyoneller, tipik çalışma saatlerinde çalışan danışan ve hastalarını görebilmek için akşam ve hafta sonu saatlerinde çalışmaları gerekebilmektedirler.

Psikiyatristler gibi, ruh sağlığı alanında çalışan psikologların da zaman zaman nöbetçi olmaları veya acil durumlara müdahale edebilmeleri gerekebilir.

Özetler,

Psikologlar ve psikiyatristler farklı mesleki tanımlamaları temsil ederler, ancak her ikisi de akıl sağlığı alanında kritik bir rol oynarlar. Psikologlar ve psikiyatristler arasındaki temel farklılıklar eğitim geçmişine ve reçete yazma yetkilerine bağlıdır, ancak her ikisi de hastaların / danışanların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olma gibi önemli bir hedefi paylaşmaktadır.

Biri diğerinden “daha iyi” değildir, ancak kişinin ihtiyaçları ve spesifik semptomları, hangi tür profesyonelin tedaviye yardımcı olmak için en iyi donanıma sahip olduğu konusunda bir rol oynayabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=xDPh9O4WFGM&feature=emb_title

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu (Kişilik Bozuklukları), ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte başlayan, yaşam …

Bulimia Nedir

Bulimia nervoza bir yeme bozukluğu türüdür. Tıkınırcasına yeme,  ardından da  telafi yöntemi olarak kusma, musil …

Bipolar Bozukluk/Manik Depresif Bozukluk Nedir?

  Bipolar bozukluk, mani veya hipomani epizodları olarak bilinen anormal  yüksek seviyelerden, depresif epizotlar …