Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk yani OKB zaman ve enerjinin boşa harcanmasına yol açacak kadar uzun, ağır ve belirgin biçimde sıkıntıya veya yaşam işlevselliğinde önemli miktarda bozulmaya yol açan istenmeden gelen, takıntılı düşünce, dürtü ya da düşlemler ve buna istinaden ortaya çıkan yineleyici davranış ya da zihinsel eylemlerdir.

obsesif kompulsif bozukluk OKB

En sık görülen obsesyonlar kirlilikhastalık bulaşma ile ilgili, bir eylemin yapılıp yapılmadığı hakkında tereddüt, zarar görmek ile ilgili kuşku, iş ya da eşyaların düzenli olması ile ilgili sıkıntı dinsel ya da cinsel konularla la ilgili düşlemler şeklindedir.

Kişi bu tip düşünce, dürtü ve düşlemlerine dikkat kesilmemeye veya baskılamaya ya da bunları başka bir düşünce veya eylemle etkisizleştirmeye çalışır. Bunlar da kompulsiyonlardır.

En sık görülen kompulsiyonlar kontrol etme, sıraya koyma, el yıkama, sayma, dua etme gibi yineleyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.

Obsesyon ve kompulsiyonlar doyum sağlayan ve yararlı olan pek çok aktivite ve davranışın yerine alır, belirgin bir sıkıntıya sebep olur, zaman ve enerjinin boşa harcanmasına yol açar ve yaşam işlevselliğinde, toplumsal, sosyal iletişim ve ilişkilerdeki ileri derecede bozulmaya yol açabilir ki mutlaka tedavisi gereklidir.

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu (Kişilik Bozuklukları), ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte başlayan, yaşam …

Bulimia Nedir

Bulimia nervoza bir yeme bozukluğu türüdür. Tıkınırcasına yeme,  ardından da  telafi yöntemi olarak kusma, musil …

Bipolar Bozukluk/Manik Depresif Bozukluk Nedir?

  Bipolar bozukluk, mani veya hipomani epizodları olarak bilinen anormal  yüksek seviyelerden, depresif epizotlar …