İlişki Sorunları

İlişki Sorunları

İlişki sorunları kişinin ilişkide olduğu birimin anne-baba, eş, kardeş gibi bir ya da daha fazla üyesinde ve aralarındaki etkileşim örüntüsünde görülen ve klinik açıdan da işlevsellikte belirgin bir bozulmaya yol açan sorunlardır.

İletişim kopukluğu, bozuk iletişim, yetersiz disiplin, aşırı koruyucu kollayıcı tutumlar, rol karmaşası, kıskançlık, aile içi şiddet, ihmal, cinsel istismar, fiziksel istismar, ailenin bir üyesindeki mental veya fiziksel hastalık, ölüm, yas, kayıp, ayrılık, boşanma gibi durumlar kişide ve aile biriminde klinik açıdan anlamlı ve önemli semptomların gelişmesi ile bozukluklara yol açabilmektedir.

ilişki sorunları

İlişki sorunları psikolojik destek gerektiren ve sıklıkla klinik ilgi odağı olan sorunlardır. Tedavi yaklaşımları tüm üyelere uygun düşen biçimde gerek bireysel gerekse eş, ilişki, aile terapisi yaklaşımları ile uygulanır.

Bu sorunları şu şekilde özetlenebilir

  • Anne-Baba ve Çocuk arasında İlişki Sorunu
  • Eşle İlişki Sorunu
  • Kardeşle İlişki Sorunu

Adrenal Yorgunluk

İçerikler1 Adrenal Yorgunluk1.1 Aşırı stresin neden olduğu bazı psikiyatrik problemler1.2 Günümüzdeki Başlıca …

Yalnızlık

İçerikler1 Yalnızlık2 Bunun Normal Olduğunu Unutma3 Yalnız hissediyorsan başkası için bir şey yap4 Yalnızlığını …

Stres Yönetimi

İçerikler1 Stres Yönetimi1.1 Sevin! Olumlu ilişkiler kurun.2 SANAT la uğraşı stresle baş etmede resim, ahşap …