PEDAGOG KİMDİR? ÇOCUK PSİKOLOĞU MUDUR?

Çocuk psikoloğu ile Pedogog aynı kişi değildir.

Bunlar birbirinden farklı uzmanlık alanları ve bu alanların unvan sahibi profesyonelleridir.

Öncelikle pedogog kelimesi Türkçe açılımı ile “eğitim bilimcisi” anlamına gelmektedir. Yani çocuk eğitimi konusunda uzmanlaşmış, akademik eğitim almış kişilerdir. Ailelere de bu bağlamda danışmanlık sunabilirler.

Ancak ruh sağlığı ve bozuklukları, psikolojik sorunları değerlendirme, tanılama ve tedavisi gibi konularda gerekli ve yeterli eğitimleri yoktur. Aynı şekilde çocuklarda görülen psikolojik bozuklukların tanı ve tedavisi üzerine de yeterli donanım sahibi ve uygulamalar yapmış uzmanlar değillerdir.

Keza Türkiye’de 30 küsur yıldır üniversitelerde pedogoji eğitimi verilmemektedir. 1982’de yürürlüğe giren 2547 sayılı kanun ile Pedagoji Bölümleri kapatılmıştır. Kapatılan bu bölümler “Eğitim Bilimleri” Fakültelerine çevrilmiştir.

Buna rağmen (PDR) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezunları, çocuk psikolojisi alanında çalışmalar yürütmek üzere, psikoloji eğitimi de aldıkları takdirde, KPSS vasıtasıyla, devlet tarafından pedagog (çocuk eğitimcisi) olarak atanabilmektedirler. “Pedagog” unvanı ile atanan bu eğitimcilerin çocuk psikolojisi alanında çalışmak istiyorlarsa psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapmaları gerekmektedir.

Peki, kimdir bu alanın uzmanları?

Klinik psikologlar bu alanın meslek profesyonelleridir.

Close cart
Ara Toplam:  0,00