ÖĞRENME

Bu bozukluklar tanısı sıklıkla ilk kez çocukluk veya ergenlik döneminde konan bozuklukladır. Tanıda gerek akademik ortamda gerekse pratik uygulamalarda saptanan güçlükle birlikte, bilişsel çaba gerektiren standart testlerde, zekâ testinde, takvim yaşı ve aldığı eğitim de göz önüne alındığında bireyin okuma, matematik ve yazılı anlatım yeteneğinin beklenilenin anlamlı derecede altında olması ve sıkıntı yaşaması en önemli ayırt edici bulgudur.

Bu bozukluklar kişinin okul başarısı veya okuma-yazma becerileri gerektiren günlük yaşam etkinliklerini ve işlevselliğini belirgin biçimde bozar.

Sıklıkla moral bozukluğu, toplumsal-sosyal becerilerde eksiklik, düşük benlik saygısı öğrenme bozuklukları ile ilişkilidir.

Bazı kişilerde bu bozuklukla birlikte Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, Davranım Bozukluğu, Depresif Bozukluk ve Kaygı Bozukluğu tabloya eşlik eder.

Bu bozukluğa sahip çocuk ve ergenlerin okulu bırakma oranı anlamlı ölçüde yüksektir. Sıklıkla ileride yetişkin yaşlarında da iş, eş ve sosyal-toplumsal yaşamlarında belirgin zorluklar yaşarlar. Suç davranışları, madde kullanımı gibi yıkıcı davranışlar geliştirme riski taşırlar.

Bu ve ötesi sebeplerden ötürü kişin profesyonellerce değerlendirilmesi, tedavi içeren ve eğitsel yöntemlerle desteklenmesi son derece gerekli ve önemlidir.

Close cart
Ara Toplam:  0,00