KLİNİK PSİKOLOJİ NEDİR?

Psikoloji uygulamalı ve temel bir bilim dalıdır.

Psikoloji, bir ucu sosyal bilimlere diğer ucu ise doğa bilimlerine uzanan bir insan bilimi olarak tanımlanabilir.

Psikoloji tutum ve davranışların, bilişsel/zihinsel süreçlerin, duygusal ve ruhsal durum ve bozuklukların bilimsel yöntemlerle araştırılması, adlandırılması ve açıklanması içerir.

Psikoloji biliminden ruh sağlığı problemlerinin tanılanması ve tedavisinin yanı sıra çocuk gelişi, aile, iş ve eğitim ortamı gibi çok farklı alanda yararlanılmaktadır.

Psikolojinin temel çalışma konuları arasında, kişilik, düşünce, duygu ve davranışlar; kişiler arası ilişkiler yanı sıra algı, dikkat, bellek gibi beyin beyin yönetici işlevler gibi süreçler yer almaktadır.

Psikoloji biliminin, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, nöropsikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, adli psikoloji, spor psikolojisi, sağlık psikolojisi ve trafik psikolojisi gibi çok farklı alt alanları bulunmaktadır.

Klinik Psikoloji ise, kişinin kendisi ya da çevresiyle ilişkilerine yansıyan davranış bozukluklarının incelenmesi için psikoloji biliminin bilgi ve becerilerinin kullanıldığı özel bir uzmanlık alanıdır.

Klinik psikoloji uygulamaları yaşam boyu (bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik) tüm gelişim dönemleri içindeki bireylere ya da gruplara yönelik olan geniş bir yelpazedeki değerlendirme ve müdahale yöntemlerini kapsar.

Klinik Psikologların müdahale alanları ise basit uyum sorunları ve bu sorunların erken müdahalesi ve engellenmesinden, hastanede yatmayı gerektirecek bir bozukluğun ciddi düzeydeki uyum sorunlarına kadar uzanır.

Close cart
Ara Toplam:  0,00