KLİNİK PSİKOLOGLARIN GÖREV VE YETKİLERİ
  • Gözlem, görüşmelerden, testlerden, kayıtlardan faydalanarak psikolojik, duygusal veya davranışsal sorunları ayırt eder ve psikolojik hastalıkların tanısını koyabilirler.
  • Bireyler, çiftler veya ailelerle görüşerek tıbbi, psikolojik, sosyal ve aile öykülerini alırlar, değerlendirme amaçlı testler uygularlar. Bu bilgi bulguları içeren kayıtlar tutar, raporlar hazırlarlar.
  • Psikoterapinin türü, süresi ve sıklığını belirleyerek bireysel tedavi planı formüle eder ve uygularlar.
  • BDT, EMDR, EFT, Destekleyici Psikoterapi gibi terapi uygulamaları, gevşeme, nefes egzersizleri gibi stres azaltma teknikleri, psikodrama ve oyun terapisi gibi değişik tedavi yöntemlerini kullanırlar.
  • Bu uygulamalar sırasında, aynı anda ilaç tedavisi (farmakoterapi) veya başka tür organik tedaviler de yapılıyorsa, başta ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı psikiyatristler olmak üzere çocuk ruh sağlığı hekimleri ile işbirliği yaparlar.
  • Tedaviyi danışanlarıyla birlikte değerlendirirler.
  • Danışanlarının hedef ve amaçlarının tanımlanması, eylem planlarının yapılması, kişisel, sosyal, mesleki ve eğitimsel gelişim sağlamaları ve iç görü kazanıp etkili bir uyuma ulaşmalarına yardım ederler.
  • Kişisel, sosyal ve mesleki uyumu geliştirmek, davranış değişimi, duygu yönetimi veya stres yönetimi için bireylere olduğu kadar gruplara da eğitim ve danışmanlık verirler.
Close cart
Ara Toplam:  0,00