KLİNİK PSİKOLOG VE PSİKİYATRİST

Psikiyatristler, öncelikle tıp fakültelerinde 6 yıl süren tıp eğitimi alırlar. Bu eğitimlerinin ardından tıpda uzmanlık için 4 yıl süresince psikiyatri uzmanlığı eğitimi alırlar.

Yani psikiyatristler tıp doktorlarıdır ve psikolojik hastalık ve konular üzerine uzmanlaşmışlardır.

Psikiyatristler tıp doktorları oldukları için, medikal eğitimden geçerler ve tedavide de temelde medikal yöntemlere, psikofarmakolojik ilaçla tedavi uygulamalarına başvururlar.

Bununla birlikte uzmanlıklarına ek olarak psikoterapi yöntem ve tekniklerini uygulamaya dönük eğitimleri de aldıkları halde psikoterapi de uygulayacak bilgi ve beceri donanıma sahip olurlar 

Klinik psikologlar ilaç yazmaz ve önermezler.

İlaç yazma ve önerme Psikiyatristler tarafından yapılan bir iştir.

Zaten mesleki profesyonelliğin gereken eğitim ve etiğinin bilgi beceri ve sorumluluğuna sahip bu meslek uzmanları işbirliği içinde çalışırlar ve vakaya gerektiği sınırlar içinde müdahaleler yaparak gerektiğinde de birbirlerinden destek alırlar.

Çoğu kurum ve klinikte de bu uzmanlar birlikte bir ekip olarak çalışmakta ve hizmet vermektedirler.

Close cart
Ara Toplam:  0,00