KLİNİK PSİKOLOJİ

KLİNİK PSİKOLOG KİMDİR?

Öncelikle her psikoloji mezunu Klinik Psikolog değildir.

  1. “Klinik Psikolog”Dört yıllık psikoloji lisans eğitiminin üstüne Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (veya Klinik Psikoloji Doktora) programını tamamlayan (4 yıl psikoloji lisansı üstüne 2 yıl daha klinik psikoloji yüksek lisansı yapmış olmak) kişidir.
  2. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı üzerine dört yıllık doktora eğitimini tamamlayan (2 yıl klinik psikoloji yüksek lisans üstüne 4 yıl doktora yapmış olmak ) kişidir.

Klinik psikologlar, psikoloji biliminin gelişmiş olduğu tüm ülkelerde, herhangi bir başka mesleğin yönlendirmesi, denetimi veya yönetimi zorunluluğu olmadan mesleklerini icra ederler.

Klinik psikologlar, tanı koymak için değerlendirmelerini yapar ve psikoterapi uygulamalarını yürütürlerken bağımsız bir şekilde çalışırlar.

Bununla birlikte elbette ki bu uygulamalar sırasında, aynı anda ilaç tedavisi (farmakoterapi) veya başka tür tedaviler de yapılıyorsa, başta ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı psikiyatristler olmak üzere çocuk ruh sağlığı hekimleri ile işbirliği yaparlar.

Hastanelerde de nöroloji, beyin cerrahi, endokrin, onkoloji, kardiyoloji, nefroloji, metabolizma, genetik, metabolizma, ortopedi, çocuk hastalıkları, dâhiliye, cerrahi, acil vb. tüm kliniklerinde, klinik psikolojinin yöntemlerini kullanarak diğer meslek profesyonelleri ile birlikte işbirliği içinde çalışırlar.

Özetle; Gerekli durumlarda, danışanını diğer sağlık meslek uzmanı ve profesyonellerine yönlendirme sorumluluğu, yetkinliği ve etik anlayışı içindedir.

Close cart
Ara Toplam:  0,00