Kardeş Kıskançlığı

Kıskançlık en basit tabiriyle çok sevilen birinin paylaşılamama halidir.

Doğal, evrensel ve ancak kişiyi son derece rahatsız ve mutsuz eden bir duygudur. İçgüdüsel biçimde yaşamımızın her hangi bir döneminde görülebilir. Önemli olan ne boyutta yaşandığıdır.

Bununla birlikte en fazla çocukluk çağında yaşanabilmektedir. Kıskançlığın ilk ortaya çıkışı sıklıkla iki yaş dönemidir. Özellikle küçük çocuklarda yeni doğan kardeşi kıskanma kimi zaman yaşamı etkileyecek ve davranış bozukluğuna neden olacak derecede yoğun yaşanabilen bir duygu olabilmekte ve yardım gerektiren bir hal alabilmektedir.
O güne kadar evdeki ilgi ve sevgi odağı kendisi olan çocuk, kardeş doğumu ile birden ikinci plana itilmiş gibi hissedebilir. Anne babasının ve diğer yakınlarının sevgi ve ilgisini kardeşiyle paylaşmak durumunda kalması, kardeşinin kendinden daha iyi olduğunu ve anne babasının kendisini kardeşine göre daha az sevdiklerini düşünmeye başlamasına sebep olabilir.

Sevilmediği düşüncesiyle çocuklarda şu gibi durum ve sorunlar gelişebilir:

Anneden ayrılmak istememe veya tam tersi anneden tamamen uzaklaşma ve içe kapanma,

Yemek yememeye ve zayıflamaya başlama, isteksizlik gibi stres belirtileri sergileme

Huzursuz, aşırı sinirli olma, öfke ile davranma,

Kendine ya da eşyalara yönelik saldırgan davranışlarda bulunma,

Altını ıslatma, parmak emme, tırnak yeme,  gibi davranışlarla önceki gelişim evresine gerileme

Evden ayrılmayı reddetmeyle birlikte (Örn: okula gitmek istememe) baş ağrısı, mide bulantısı gibi psikosomatik belirtiler, (emin olmak için fiziki muayene yaptırılmalıdır) huzursuzluk, isteksizlik ve diğer stres belirtileri sık sık gözlenebilir.

Kabus gördüklerini, çişlerinin geldiğini bahane ederek ilgiyi kendi üzerlerine çekmeye çalışma

Bazı çocuklarda kıskançlık duygularının açıkça ortaya konularak kardeşine vurma, onun oyuncağını kırma, “ondan nefret ediyorum” deme gibi davranışlar sergileme

Bazılarında ise bu duyguların bastırılıp aşırı sevgi gösterisinde bulunma    (bu davranışın altında çoğu zaman ana-babanın sevgisini kaybetme, tepki görme korkusu yatar)

Anne babaya sık sık onu sevip sevmediklerini sorma ve sevgilerinden bir türlü emin olamama yaşanabilir.

Anne-babaların olumlu tutum ve davranışları, kıskançlığın körüklenmesini engellerse de, oluşmasını engellemeyebilir. Ancak pek çok hatalı tutum, kıskançlık duygusunu pekiştirir.

Kardeş kıskançlığı çok aşırı dozda olmamak şartıyla doğal karşılanması gereken bir duygudur. Ancak çok aşırı düzeyde olması halinde ele alınması, incelenmesi, nedenlerinin keşfedilmesi ve ortadan kaldırılması gereken bir duygudur.

Sizin çocuğunuzun da baş edemediğiniz ve artık yardım gerektiren bir halde kıskançlıkları oluyorsa vakit kaybetmeden profesyonel bir yardım almanız önerilir.

Yasemin KULAÇ

Klinik Psikolog

Close cart
Ara Toplam:  0,00