Ergenlik Döneminde Arkadaşlık İlişkileri

Arkadaş edinme ve arkadaşlık ilişkisi çok erken yaşlarda başlar. Özellikle ergenlik döneminde arkadaş ilişkilerinin önemi büyüktür. Ergenler sıklıkla kendilerini en iyi anlayan kişilerin arkadaşları olduğunu düşünler. Bu durum ergenlerin içinde bulundukları yaş grubuna uygun bir durumdur ve ruhsal, bilişsel ve fiziksel gelişim özellikleri ile de örtüşmektedir.

Ergenlik dönemindeki arkadaşlık ilişkilerinin çok önemli işlevleri vardır. Ergen, arkadaş grubunun içinde doğru ilişkiler geliştirmeyi, ilgilerini, yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri keşfetmeyi, karşı cins ile iletişim kurmayı ve kendisini anlamayı öğrenir. Akran grubu ergenin kimlik kazanım sürecini hızlandırmaktadır. Grup içinde ergenlerin sosyal becerileri ve ilişki kurma şekilleri de gelişmektedir. Grup, ergen için bir ayna görevi yaparak bireyin kendisini tanımasını, dışarıdan nasıl görüldüğünü bilmesini ve kendini değerlendirmesini sağlar. Ayrıca cinsiyete ait model bulma ve cinsiyet davranım kalıplarını öğrenme konusunda da grup ergene örnekler sunabilmektedir. Yaşanılan üzüntüler ve duygusal krizleri ergenler ait oldukları gruplarda çözmektedirler.

Ait olunan arkadaş grubu ergenin bir birey olarak sosyal beceri gelişimine, kişilik gelişimine, çevresi ile ilişki kurma biçimine katkılar sağlar ve bu becerilerin gelişimini etkiler. Ayrıca ergenin arkadaşları tarafından aranıyor olması, arkadaşlarının onu beğenmesi ve benimsemesi, ergenin benlik saygısı için önemli bir koşuldur.  Bu sebeple ergenlik dönemi boyunca bir gruba ait olma kadar, popülerlik de önemli bir kavram haline gelir. Popüler olma, derslerde ve akademik başarıda üst düzey performans göstermeye değil, herhangi bir spor faaliyetine devam etmeye ve bir gruba ait olmaya bağlıdır.

Tüm enerjilerini bir gruba ait olmak için harcayan ergenler, dışlanmamak adına grubun tüm kural ve sınırlılıklarına uyum sağlar ve hatta ne yazık ki bazıları neredeyse “baskı” altında bile kalabilirler.

Özellikle yetersiz özgüveni olan ve ailesi tarafından sürekli eleştirilen çocuklar, ergenlik döneminde arkadaş gruplarında kısmen de olsa değerli olduklarına inanırlarsa kötü de olsa bu ortamda bulunmaya devam ederler.

Bunun en önemli bir diğer nedeni de ailenin, bu dönemde arkadaşlarına karışma veya onlarla vakit geçirmeye izin vermemeleridir. Hâlbuki ergenlerde bir gruba ait olamama ve yererince arkadaşa sahip olamama aile sevgisi ve yakınlığı ile dahi doldurulamayan bir boşluk ve yalnızlık duygusuna sebep olmaktadır bu sebeple ergenlik döneminde arkadaşlık ilişkilerinin engellenmesi anne ve babayı ergenin en çok çatışma yaşadığı kişiler haline gelmektedir. Hele ki eğer arkadaş grubundan çıkarsa onu bekleyen güzel ve destekçi bir ortam bulamayacağını da düşünüyorsa, yani ailesini bu konuda yetersiz buluyorsa grubun baskılarını bile kabul edebilir. Kınanma, eleştirilme, beğenilmeme kaygılarından dolayı gruptan çıkmaktan çekinebilir. Çünkü gruptan çıkma bir nevi değer kaybetme anlamına gelir.

Bu nedenlerden dolayı çocuğunuzun yaşıtları ile ilgilenmesine ve onlarla iletişim kurmasına izin verin. Arkadaş ilişkilerini geliştirmede temel olan sosyal becerilerin gelişmesi için ortamlar hazırlayın ve düşünce ayrılıklarını ve eleştirileri olumlu yönde karşılayın. Çocuğunuzun davranışlarını değerlendirirken de mümkün olduğunca olumlu sözcükler kullanın. Çocuğunuzun arkadaş ilişkilerini tek bir grupla kısıtlamayın, diğer taraftan da bir anda birçok grup içerisinde olması için de onu zorlamayın. Uygun arkadaşlar bulduğunda onu destekleyin.

En önemlisi Çocuğunuza onu ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin ve bunu ona gösterin. Sevgi, saygı ve güven ortamı ve ilişkisi içinde büyüyen çocuklar, doğru arkadaş seçimi yapmakta ve ilişkilerini sürdürmede daha başarılı olurlar bunu unutmayın!

Close cart
Ara Toplam:  0,00