Blog

Disiplin

Disiplin en basit tanımıyla düzen demektir. Yani bireyin kendisini denetleyebilmesini sağlayan, belli bir düzene uygun olarak yaşaması durumudur.

Çocuk disiplini ise, temel sosyal kuralları, çocuğun kendini denetleyebilmesini sağlayan olumlu ve uygun davranışlarla öğretmektir.

Disiplin kişiliği geliştiren çok değerli bir eğitimdir.

Şüphesiz ki çocukların kendine güvenen ve haklarını arayan bireyler olarak yetişmesi çok önemli bir beceriyken, haklarını savunmak uğruna diğerlerinin hak ve özgürlük alanlarını ihlal etme sınırlarını zorlamaları da kabul edilemez.

Disiplinsiz, kural ve sınır tanımayan, gevşek ve kuralsız bir ortamda büyütülen çocuklar huzursuz, huysuz ve bencil olurlar. Bu özellikleri ile de çevrelerini huzursuz ederler. Bu çocukların ruhsal olarak büyümeleri ve sağlıklı uyumlu bir yetişkin kişiliğine ermeleri mümkün olamaz.

Sağlıklı ve uygun disiplin ile yetişen çocuklar ise, toplumla da uyumlu sağlıklı davranan bireyler olarak yetişirler.

Uyumlu birey çevresi tarafından da sevilir ve kabul görür.

Sevilmek ve kabul görmek ruhsal bir besin gibidir ve sağlıklı kişilik gelişimindeki temel kavramlar içindedir.

Sevgi, kabul ve hoşgörü tutarlı ve sağlıklı bir disiplin anlayışı ile birlikte verildiği zaman ise çok anlamlı, çok değerlidir.

Tüm çocukların sevgi, sağlık ve güven içinde büyümeleri dileğiyle…

Write a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu (Kişilik Bozuklukları), ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte başlayan, yaşam …

Bulimia Nedir

Bulimia nervoza bir yeme bozukluğu türüdür. Tıkınırcasına yeme,  ardından da  telafi yöntemi olarak kusma, musil …

Bipolar Bozukluk/Manik Depresif Bozukluk Nedir?

  Bipolar bozukluk, mani veya hipomani epizodları olarak bilinen anormal  yüksek seviyelerden, depresif epizotlar …