Çocuklarda Cinsel Kimlik Gelişimi

Çocuklar doğal olarak, yapılarında var olan cinsel potansiyelleri yönünde gelişirler ve kendi cinsinin eğilimleri desteklendiği sürece, kız ya da erkek kimliğini benimserler.

Cinsel kimlik, bireyin kendi bedenini ve benliğini belli bir cinsiyet içinde algılaması, kabul etmesi ve buna uygun biçimde duygu ve davranışa yönelmesidir.

Çocuk, cinsel kimliğini ve rolünü yaşamın ilk yıllarında kazanmaya başlar. Elbette her şeyden önce uygun bir cinsel kimliğin gelişebilmesi için uygun bir biyolojik gelişim gereklidir. Dişi ve erkek beden yapıları, cinsel iç salgı bezleri, hormonlar bakımından varoluştan ayrıdırlar. Ancak bir çocuğun kız ya da erkek cinsiyetinde doğması, cinsel kimliğin kazanımında gerekli ama yeterli olmayan ilk temel koşuldur.

Bu bağlamda sağlıklı cinsel kimlik gelişimi için gerekli diğer koşullardan şunlardır:

Uygun özdeşim örneklerinin bulunuşu ya da bulunmayışı, cinsel kimliğin gelişmesinde en önemli etkenlerden biridir. Cinsel kimliğin gelişmesinde yaşamın ilk yıllarındaki deneyimlerin etkisi büyüktür. Çocukluk çağındaki öğrenmeler, ilk özdeşimler cinsel kimliğin gelişmesini etkiler, ona biçim verir.

Erkek çocuğun baba ya da baba yerinde olan bir erkek; kız çocuğun anne ya da anne yerine geçen bir kadın ile özdeşim yapma (model alma) olanağı bulunması, erkek çocuğun babayı, kız çocuğun anneyi benimsemesi sağlıklı cinsel kimlik gelişimi için zorunludur.

Diğer yandan; anne ve babanın çocuklarının kız ya da erkek cinsiyetinde doğmasına dair beklentileri, çocuğa verilen isim, çocuğa karşı tutumlar, kız ya da erkek oluşuna göre ondan beklenen davranış, cinsel kimlik gelişiminde önemli rol oynar.

Bundan başka önemli olacak diğer durumlar arasında, cinsiyet özellikleri ve cinsellikle ilgili yanlış bilgi vermeler, cinsel korkutmalar, aşırı denetlemeler, suçlamalar, hiçbir gizlilik ve mahremiyete izin verilmemesi vb. sayılabilir.

Ayrıca aile içinde cinsel konulara karşı olan, abartılı çekingenlikler ya da abartılı cinsel davranışlarla yüklü aşırı tutumlar da sorunlu bir cinsel kimlik gelişimine yol açabilmektedir.

Sonuç olarak cinsel gelişimin yolunda gitmesi, bahsi geçen bu temel koşullara bağlıdır ve bu koşullara özgü hatalar da cinsel kimlik gelişimini olumsuz etkilemektedirler.

Close cart
Ara Toplam:  0,00