Bonzai

Bonzai önceki zamanlarda bir çeşit ot olarak yetiştirilen esrar bitkisinin yapraklarında bulunan uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı özelliği olan ‘Tetra Hidro Cannabiol ‘etken maddesinin laboratuvar şartlarında sentezlenmesi sonucunda üretilmiş olan sentetik bir uyuşturucudur.

Laboratuvarda üretilen sentetik uyuşturucu bonzai kullanıcılarına daha masum, esrara benzer doğal bir maddeymiş gibi gösterilmek amacıyla bazı bitkilerin kurutulmuş yapraklarına emdirilerek gençlere ve kullanıcılara servis edilmektedir. Bonzai isminin nedeni budur.

Bonzainin Etkileri Sentetik bir uyuşturucu olan bonzainin tek bir çeşiti olmadığı için farklı laboratuvarlarda, farklı kimyasal türevleri ve her geçen gün yenileri üretildiği için insan bedeni üzerinde de çok farklı etkileri olabilmektedir. Şu ana kadar üretilmiş olan sentetik esrar (Bonzai) türevlerinin başlıca etkileri şunlardır : Çarpıntı Nefes darlığı Bilinç bulanıklığı İşitsel, görsel ve taktil halüsinasyonlar(hayal görme) Yoğun anksiyete (kaygı,huzursuzluk atakları) Gerçeği değerlendirme yeteneğinin kaybı (psikotik tablolar) Uzun süren düşünme ve konuşma yeteneği zaafiyetleri Kardiyak sisteme aşırı yüklenmesi sonucu ölüm riski olarak oluşan etkileri bulunmaktadır.

Bonzai Bağımlılığının Tedavisi Bonzai bağımlılığı diğer bağımlılıklar gibi tedavi edilebilen bir problemdir. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen ve bu amaçla yardım başvurusunda bulunan bireyin öncelikle yoksunluk döneminin daha rahat geçirebilmesi amacıyla ilaç desteğinin yoğun olduğu 10-15 günlük detoxifikasyon (arındırılma) döneminin ardından madde kullanımına bağlı oluşmuş olan ruhsal ve nörolojik hasarın tamiri amacıyla idame(devam tedavileri)ortalama 6 ay -1 yıl süre ile devam eder.

İlaç tedavisinin dışında kişinin uyuşturucu madde ve bağımlılık konularında bilinçlendirilmesi madde isteği ile başa çıkabilme yollarının öğretildiği psikoterapi görüşmelerinin yapılması, aile ile yakın çevrenin kişi ile iletişimini düzenleyen aile bilinçlendirme toplantılarının yapılması bağımlılık tedavisinin yapılması için gerekli psikiyatrik ve psikolojik müdahalelerdir.

Yeni Zehir Bonzai ve Gençlik Tıbbi ve psikiyatrik açıdan bağımlılık yapıcı maddelerin daha az yada daha çok zararlı bir sıralama ve sınıflandırılması olmamasına karşın, halk arasında ve gençler içinde esrar doğal ortamda yetişiyor olması ve yoksunluk döneminde fiziksel olarak az belirti vermesi nedeniyle daha masum ve hatta bağımlılık yapmayan zararsız olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım esrar üreticilerin ve satıcıların ekmeğine yağ sürmektedir. “Ot’dur zararı yoktur” gibi tekerlemelerle gençler kandırılmakta ve uyuşturucu batağına sürüklenmektedir. Yapılan araştırmalar bonzai kullanıcılarının çok büyük bir oranda esrardan geçiş yaptığı görülmektedir.

Uyuşturucu tacirleri esrardan sonra sanki bitkisel uyuşturucuymuş gibi gençlere servis ettikleri bonzai ile kendi pazarlarını büyütmektedirler. Her geçen gün artan bonzai bağımlılığının bir diğer nedeni ise yeni bir uyuşturucu madde olması ve gerek yasal gerek hukuksal gerekse tıbbi alanda bonzai bağımlılığına karşı halen tam olarak kapatılmamış boşlukların varlığı söz konusudur.

Maalesef günümüzde artık gençlerin internet başında, evden dışarı bile çıkmadan yurt dışından sipariş ederek temin edebilecekleri olanaklar sağlanmaktadır. Bütün bunların sonucunda gençlerin sanal ortamlardan uzak, gerçek yaşam içinde yaşamlarını kurgulamaları bağımlılık açısından önemlidir.

Close cart
Ara Toplam:  0,00