Alt Islatma

Alt Islatma(Enürezis), hem çocukları hem de ebeveynleri olumsuz yönde etkileyen ve sık karşılaşılan bir bozukluktur.

Enürezis, istem dışı tekrarlayıcı biçimde idrar kaçırma olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle normal gelişim gösteren bir çocuğun 4-5 yaşlarını doldurduğu halde tıbbi bir neden olmaksızın altını ıslatmasıdır.

Çocuklar genellikle 4,5 yaşına kadar mesane kontrolünü tamamlamış olurlar. 3 yaş civarında gündüz kontrol kazanılırken, gece kontrolü 4,5 yaşına kadar uzayabilir.

Bir çocuğun enürezis tanısı alabilmesi için en az 5 yaşını doldurmuş olması ve en az 3 ay süreyle haftada iki veya daha fazla olmak üzere idrar kaçırma sorununun olması gerekmektedir.

Enürezis birkaç tip ve biçimde görülebilir:

  • (Nocturnal tip) Yalnızca gece alt ıslatma.
  • (Diurnal tip) Yalnız gündüz alt ıslatma.
  • Hem gece hem gündüz altını ıslatma.
  • Ara sıra alt ıslatanlar. Üşüme, aşırı sıvı tüketme gibi nedenlerle ya da yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi, travmatik yaşantılar, sert disiplin uygulaması, şiddete maruz kalma ile bir dönem için ortaya çıkabilir.

NEDENLERİ

Derin uyku ya da derin uyku yaratacak aşırı yorgunluk, idrar yolları veya böbreklerle ilgili yaşanan sorunlar, zihinsel gelişim yetersizliği, omurga veya sinir sistemi ile ilgili sorunlar, çok fazla üşüme gibi organik, fizyolojik nedenler. (sözü geçen fiziksel nedenlere bağlı idrar kaçırma durumlarında enürezis teşhisi konulamaz)

Birinci derece akrabalarında da aynı sorunun yaşandığı çocuklarda, ayrıca ikizlerden birinde alt ıslatma sorunu bulunduğunda diğer ikizde görülme gibi genetik nedenler.

Enüreziste en sık rastlanan nedenler arasında ise her zaman

psikolojik etkenler almaktadır:

Çocuğun hem fiziksel hem de psikolojik açıdan tuvalet eğitimi alabilecek olgunluğa erişmeden, çok katı bir tutumla tuvalet eğitimine zorlanması  enürezise neden olabilmektedir. Diğer yandan çok pasif ve yetersiz kalan tuvalet eğitiminin de enürezise neden olabileceği söz konusudur.

Close cart
Ara Toplam:  0,00